του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας

Ὁ καθορισμός τοῦ «μαγικοῦ», ὅπως χρησιμοποιεῖται στήν Σατανική Βίβλο εἶναι ἡ ἀλλαγή στίς καταστάσεις ἤ τά γεγονότα πού εἶναι (ἤ μήπως βρίσκονται) στήν θέληση κάποιου. Αὐτά γίνονται σύμφωνα μέ τίς κανονικές ἀποδεκτές σατανιστικές μεθόδους. Μπορεῖ βέβαια κανείς νά ὑποστηρίξει ὅτι ὁρισμένες ὁδηγίες καί διαδικασίες τῆς μαγείας τῆς σατανικῆς λατρείας δέν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπό μιά ἐφαρμοσμένη ψυχολογία ἤ μιά ἐπιστημολογική προσέγγιση ἤ ἕνα ἐπιστημονικό γεγονός. Αὐτές εἶναι σύνηθες δικαιολογίες τῶν σατανιστῶν καί εἶναι φαινομενικές. Ἐντούτοις ἡ μαγεία ὡς πράξη τελετουργική δέν εἶναι στό σύνολό της ἐπιστημονικά ἐξηγήσιμη. Πολλές φορές ἡ ἔννοια τῆς μαγείας ἀναφέρεται καί στόν ἐπιστημονικό χῶρο, μιλώντας ἀκριβῶς γιά τήν μαγεία τῆς ἐπιστήμης. Οἱ Σατανιστές δέν μιλοῦν γιά διαφοροποιήση τῆς Μαύρης καί τῆς Ἄσπρης Μαγείας. Ἐκτός ἀπό τήν αὐταρέσκεια, τήν ὑποκρισία, τήν ἐνοχή πού καθοδηγεῖται, οἱ δύο αὐτές τελετουργικές πράξεις, δέν προσδίδουν στήν Ἄσπρη μαγεία, τήν ἐλαφριά μαγεία. Στήν κλασσική θρησκευτική ἀναφορά ἡ Ἄσπρη μαγεία ἐκτελεῖται γιά ἀλτρουιστικούς λόγους. Σέ ἀντίθεση μέ τήν μαύρη μαγεία πού πάντα ἔχει ὡς στόχο τό κακό1. Κανένας στή γῆ δέν ἀκολούθησε τίς ἀπόκρυφες μελέτες, μεταφυσική, γιόγκα, ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλης μορφῆς «ἄσπρη ἐλαφριά μαγεία», χωρίς τήν ἱκανοποίηση τού ἐγώ καί τήν ἔκθεση τῆς προσωπικῆς δύναμής του ὡς στόχο, δηλαδή νά καταστρέψει καθετί πού ἀντιτίθετο στή βούλησή του.

Σύμφωνα μέ τή Σατανική Βίβλο δέν ὑπάρχει διάκριση ἀνάμεσα στή «λευκή» καί «μαύρη» μαγεία, ὅπως δέν ὑπάρχει διάκριση ἀνάμεσα στό «καλό» καί στό «κακό». Ὁτιδήποτε καί ἄν κάνει ὁ σατανιστής ἤ ὁ «μάγος» εἶναι κατά τήν κρίση του «καλό», γιατί «αὐτός κρίνει τό σωστό». Ἡ θέση τοῦ LaVey εἶναι σαφής: «Ἡ λευκή μαγεία ὑποτίθεται ὅτι χρησιμοποιεῖται μόνο γιά καλούς ἤ μή ἐγωιστικούς σκοπούς καί ἡ μαύρη μαγεία, μᾶς λένε, χρησιμοποιεῖται μόνο «κακούς» ἤ ἐγωιστικούς σκοπούς. Ὁ σατανισμός δέν τραβά τέτοιες διαχωριστικές γραμμές. Ἡ μαγεία εἶναι μαγεία εἴτε γιά καλό εἴτε γιά παρεμπόδιση. Ὁ σατανιστής, ὄντας μάγος, θά πρέπει νά ἔχει τή δυνατότητα νά ἀποφασίζει τί εἶναι δίκαιο καί μετά νά ἐφαρμόζει τίς μαγικές του δυνάμεις γιά νά πέτυχει τούς στόχους του». (σελ. 51).

Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς Σατανικῆς Βίβλου διαβάζουμε ἐπίσης τά τόσο διαφωτιστικά καί ἐνδιαφέροντα τά ἀναφερόμενα στή μαύρη καί λευκή μαγεία. Ἐπισημαίνει κατηγορηματικά καί στό σημεῖο αὐτό ὁ συγγραφεύς πώς: «δέν ὑπάρχει καμία διαφορά μεταξύ λευκῆς καί μαύρης μαγείας, ἐκτός ἀπό τήν αὐτάρεσκη ὑποκρισία, τήν ὁδηγούμενη ἀπό ἐνοχή ἔλλειψης τιμιότητας καί τήν αὐταπάτη τοῦ ἰδίου τοῦ λευκοῦ μάγου. Στήν κλασική θρησκευτική παράδοση ἡ λευκή μαγεία γίνεται ἀπό ἀλτρουιστικούς, ἐξελεγκτικούς καί καλούς σκοπούς. Ἐνῶ ἡ μαύρη χρησιμοποιεῖται γιά αὔξηση τοῦ ἐαυτοῦ, προσωπική δύναμη καί διαβολικούς σκοπούς». (σελ. 110-111)

Οἱ μαγικές πράξεις τῶν Σατανιστῶν βρίσκονται σέ δύο κατηγορίες: τήν τελετουργική ἤ ἐθιμοτυπική καί τήν μή τελετουργική ἤ ἀλλιῶς ἐπεμβατική. Ἡ τελετουργική μαγεία ἀποτελεῖται ἀπό τήν τέλεση μιᾶς ἐπίσημης τελετῆς πού πραγματοποιεῖται, τουλάχιστον ἐν μέρει, στά ὅρια μιᾶς περιοχῆς σέ συγκεκριμένο τόπο καί χρόνο. Ἡ κύρια λειτουργία αὐτῆς τῆς μαγικῆς πρακτικῆς γιά κάθε σατανιστή ἐκφράζει τήν προσωπική του ἐμπειρία. Ἀκόμα ὡς μαγική ἁπλή τελετουργική πράξη προωθεῖ στήν μεταμόρφωση (μέ τήν σατανική ἔννοια), σέ μεταδοτική δύναμη, κακή δύναμη θά λέγαμε σέ κοινωνία μέ ἄλλους σατανιστές.

Μερικές ἀπό τίς δύο κατηγορίες λατρείας, δηλαδή, τελετουργική ἤ ἐθιμοτυπική καί μή τελετουργική ἤ ἐπεμβατική δέν ἰσχύουν γιά ὅλους. Ἡ συγκέντρωση λοιπόν λίγων ἀνθρώπων στό σημεῖο αὐτό στοχεύει στήν μετάδοση τῆς δύναμης τοῦ Σατανᾶ. Εἶναι καθαρά μιά τελετή πού γεμίζει τόν σατανιστή. Δέν ἔχει σχέση μέ κηρυγματικής μορφή τελετή. Ἡ κηρυγματική μορφή δέν ἀποσιωπᾶται, ἁπλά πρέπει νά τελεῖται πρίν ἤ μετά ἀπό τήν τελετή.

1 Χριστοδούλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος, ὄπ. π., σελ. 67. «Ὅμως ἀκόμη πιό ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ μαύρη μαγεία διότι ἡ μαύρη μαγεία ἀποβλέπει στό νά κάνει κακό σέ κάποιον συγκεκριμένο ἄνθρωπο καί αὐτή ἡ μαύρη μαγεία εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία συνήθως τελεῖται καί γιά τήν ὁποία βεβαίως γίνεται λόγος …».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μόρια: Λαθρομετανάστες κατέστρεψαν τον ναό του Αγίου Γεωργίου – Απίστευτες εικόνες

Οι αλλοδαποί έφτασαν στο σημείο να σκίσουν πολλές εικόνες και να γεμίσουν με σκουπίδια το σημείο. Την απόλυτη καταστροφή άφησαν πίσω τους οι μετανάστες, οι οποίοι...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών, ο Βραχωρίτης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ανάμεσα στη χορεία των Νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται: «εξ Αγαρηνών». Πρόκειται για πολλούς...

Ἡ Ἀπόκρυφος Γραμματεία – Τό ἀπόκρυφο βιβλίο τοῦ Ἐνώχ

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ὁ Ἐνώχ θεωρεῖται πώς εἶναι ὁ ἕβδομος μετά τόν Ἀδάμ Πατριάρχης τῶν Ἑβραίων, ὁ ὁποῖος ἔζησε στά χρόνια πρίν τοῦ Κατακλυσμοῦ....

Μεθοδεύεται ἀκύρωσις τῆς ἐτησίου Ἱεραρχίας;!

Tοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου Γράφομεν τὸ παρὸν προκειμένου νὰ προφθάσωμεν τὰς ἐξελίξεις καὶ νὰ περισωθῆ ὅ,τι εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὸ συνοδικὸν σύστημα τῆς Ἐκκλησίας. Ἕκαστον...

«Κλείνουν το Άγιο Όρος με πρόσχημα τον κορονοϊό ενόψει της επίσκεψης Μισούστιν, δεν υπάρχει έξαρση»

Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Άγιο Όρος την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ προγραμματίζεται να καταλύσει στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος. Η επικείμενη...
video

Φθιώτιδος Συμεών: «Συμπάσχουμε όλοι – Να γίνουν σωστά έργα και όχι μπαλώματα»

Ποιμαντική περιοδεία σε πληγείσες περιοχές πραγματοποιεί ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών ο οποίος απο την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά στους πληγέντες και εμφανίστηκε συγκινημένος απο τα...

Ζάεφ σε Βαρθολομαίο: Να δοθεί αυτοκεφαλία στη Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ ζήτησε με επιστολή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να αναγνωριστεί ως αυτοκέφαλη η αυτοαποκαλούμενη «Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία...

Τα πάντα για τη Μονή Τιμίου Προδρόμου του Ακριτοχωρίου Σερρών

Όταν ρώτησαν οι Ιεροσολυμίτες τον Πρόδρομο να τους πει για τον εαυτό του, ποιος είναι, εκείνος απάντησε: «Εγώ φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Μέσα...

Πρώτος στον τρύγο των σταφυλιών ο Μητροπολίτης Μαντινείας

Ὁ Σέβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μέ ἐθελοντική ὁμάδα, ἀποτελούμενη ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά ἄλλη μία χρονιά βρέθηκε τήν Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2020...

Αυτόφωρο για τους «αρνητές της μάσκας» ζητά με εγκύκλιο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Να παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα και να ακολουθούν ακόμα και την αυτόφωρη διαδικασία σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι συγκεκριμένοι πολίτες αρνούνται τη χρήση μάσκας παρά τα μέτρα, ζητά...

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Στομίου

Τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου παραλίας Στομίου τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, παραμονή της εορτής της Συλλήψεως...

Ίδρυση νέας Μητροπόλεως;;; Υπάρχει εκλεκτός;;

Πολλές συζητήσεις και ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο οικονομικός έλεγχος σε όλους τους Ναούς μίας Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας τον οποίον ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος και αποφάσισε να...

Τρισάγιο στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρό Δωρόθεο

Στο Α´ Κοιμητήριο Αθηνών μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και τέλεσε τρισάγιο επί του Τάφου του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και...

Tην Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα θα εορτάσει η Πύλος

Την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισ­σα, θα εορτάσει η Πύλος κατά το διήμερο 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2020. Αύριο Τετάρτη, παραμονή της εορτής και ώρα...