του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας

Ὁ καθορισμός τοῦ «μαγικοῦ», ὅπως χρησιμοποιεῖται στήν Σατανική Βίβλο εἶναι ἡ ἀλλαγή στίς καταστάσεις ἤ τά γεγονότα πού εἶναι (ἤ μήπως βρίσκονται) στήν θέληση κάποιου. Αὐτά γίνονται σύμφωνα μέ τίς κανονικές ἀποδεκτές σατανιστικές μεθόδους. Μπορεῖ βέβαια κανείς νά ὑποστηρίξει ὅτι ὁρισμένες ὁδηγίες καί διαδικασίες τῆς μαγείας τῆς σατανικῆς λατρείας δέν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπό μιά ἐφαρμοσμένη ψυχολογία ἤ μιά ἐπιστημολογική προσέγγιση ἤ ἕνα ἐπιστημονικό γεγονός. Αὐτές εἶναι σύνηθες δικαιολογίες τῶν σατανιστῶν καί εἶναι φαινομενικές. Ἐντούτοις ἡ μαγεία ὡς πράξη τελετουργική δέν εἶναι στό σύνολό της ἐπιστημονικά ἐξηγήσιμη. Πολλές φορές ἡ ἔννοια τῆς μαγείας ἀναφέρεται καί στόν ἐπιστημονικό χῶρο, μιλώντας ἀκριβῶς γιά τήν μαγεία τῆς ἐπιστήμης. Οἱ Σατανιστές δέν μιλοῦν γιά διαφοροποιήση τῆς Μαύρης καί τῆς Ἄσπρης Μαγείας. Ἐκτός ἀπό τήν αὐταρέσκεια, τήν ὑποκρισία, τήν ἐνοχή πού καθοδηγεῖται, οἱ δύο αὐτές τελετουργικές πράξεις, δέν προσδίδουν στήν Ἄσπρη μαγεία, τήν ἐλαφριά μαγεία. Στήν κλασσική θρησκευτική ἀναφορά ἡ Ἄσπρη μαγεία ἐκτελεῖται γιά ἀλτρουιστικούς λόγους. Σέ ἀντίθεση μέ τήν μαύρη μαγεία πού πάντα ἔχει ὡς στόχο τό κακό1. Κανένας στή γῆ δέν ἀκολούθησε τίς ἀπόκρυφες μελέτες, μεταφυσική, γιόγκα, ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλης μορφῆς «ἄσπρη ἐλαφριά μαγεία», χωρίς τήν ἱκανοποίηση τού ἐγώ καί τήν ἔκθεση τῆς προσωπικῆς δύναμής του ὡς στόχο, δηλαδή νά καταστρέψει καθετί πού ἀντιτίθετο στή βούλησή του.

Σύμφωνα μέ τή Σατανική Βίβλο δέν ὑπάρχει διάκριση ἀνάμεσα στή «λευκή» καί «μαύρη» μαγεία, ὅπως δέν ὑπάρχει διάκριση ἀνάμεσα στό «καλό» καί στό «κακό». Ὁτιδήποτε καί ἄν κάνει ὁ σατανιστής ἤ ὁ «μάγος» εἶναι κατά τήν κρίση του «καλό», γιατί «αὐτός κρίνει τό σωστό». Ἡ θέση τοῦ LaVey εἶναι σαφής: «Ἡ λευκή μαγεία ὑποτίθεται ὅτι χρησιμοποιεῖται μόνο γιά καλούς ἤ μή ἐγωιστικούς σκοπούς καί ἡ μαύρη μαγεία, μᾶς λένε, χρησιμοποιεῖται μόνο «κακούς» ἤ ἐγωιστικούς σκοπούς. Ὁ σατανισμός δέν τραβά τέτοιες διαχωριστικές γραμμές. Ἡ μαγεία εἶναι μαγεία εἴτε γιά καλό εἴτε γιά παρεμπόδιση. Ὁ σατανιστής, ὄντας μάγος, θά πρέπει νά ἔχει τή δυνατότητα νά ἀποφασίζει τί εἶναι δίκαιο καί μετά νά ἐφαρμόζει τίς μαγικές του δυνάμεις γιά νά πέτυχει τούς στόχους του». (σελ. 51).

Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς Σατανικῆς Βίβλου διαβάζουμε ἐπίσης τά τόσο διαφωτιστικά καί ἐνδιαφέροντα τά ἀναφερόμενα στή μαύρη καί λευκή μαγεία. Ἐπισημαίνει κατηγορηματικά καί στό σημεῖο αὐτό ὁ συγγραφεύς πώς: «δέν ὑπάρχει καμία διαφορά μεταξύ λευκῆς καί μαύρης μαγείας, ἐκτός ἀπό τήν αὐτάρεσκη ὑποκρισία, τήν ὁδηγούμενη ἀπό ἐνοχή ἔλλειψης τιμιότητας καί τήν αὐταπάτη τοῦ ἰδίου τοῦ λευκοῦ μάγου. Στήν κλασική θρησκευτική παράδοση ἡ λευκή μαγεία γίνεται ἀπό ἀλτρουιστικούς, ἐξελεγκτικούς καί καλούς σκοπούς. Ἐνῶ ἡ μαύρη χρησιμοποιεῖται γιά αὔξηση τοῦ ἐαυτοῦ, προσωπική δύναμη καί διαβολικούς σκοπούς». (σελ. 110-111)

Οἱ μαγικές πράξεις τῶν Σατανιστῶν βρίσκονται σέ δύο κατηγορίες: τήν τελετουργική ἤ ἐθιμοτυπική καί τήν μή τελετουργική ἤ ἀλλιῶς ἐπεμβατική. Ἡ τελετουργική μαγεία ἀποτελεῖται ἀπό τήν τέλεση μιᾶς ἐπίσημης τελετῆς πού πραγματοποιεῖται, τουλάχιστον ἐν μέρει, στά ὅρια μιᾶς περιοχῆς σέ συγκεκριμένο τόπο καί χρόνο. Ἡ κύρια λειτουργία αὐτῆς τῆς μαγικῆς πρακτικῆς γιά κάθε σατανιστή ἐκφράζει τήν προσωπική του ἐμπειρία. Ἀκόμα ὡς μαγική ἁπλή τελετουργική πράξη προωθεῖ στήν μεταμόρφωση (μέ τήν σατανική ἔννοια), σέ μεταδοτική δύναμη, κακή δύναμη θά λέγαμε σέ κοινωνία μέ ἄλλους σατανιστές.

Μερικές ἀπό τίς δύο κατηγορίες λατρείας, δηλαδή, τελετουργική ἤ ἐθιμοτυπική καί μή τελετουργική ἤ ἐπεμβατική δέν ἰσχύουν γιά ὅλους. Ἡ συγκέντρωση λοιπόν λίγων ἀνθρώπων στό σημεῖο αὐτό στοχεύει στήν μετάδοση τῆς δύναμης τοῦ Σατανᾶ. Εἶναι καθαρά μιά τελετή πού γεμίζει τόν σατανιστή. Δέν ἔχει σχέση μέ κηρυγματικής μορφή τελετή. Ἡ κηρυγματική μορφή δέν ἀποσιωπᾶται, ἁπλά πρέπει νά τελεῖται πρίν ἤ μετά ἀπό τήν τελετή.

1 Χριστοδούλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος, ὄπ. π., σελ. 67. «Ὅμως ἀκόμη πιό ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ μαύρη μαγεία διότι ἡ μαύρη μαγεία ἀποβλέπει στό νά κάνει κακό σέ κάποιον συγκεκριμένο ἄνθρωπο καί αὐτή ἡ μαύρη μαγεία εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία συνήθως τελεῖται καί γιά τήν ὁποία βεβαίως γίνεται λόγος …».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στηρίζει το έργο της Αρχιεπισκοπής

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου και οι Αντιπρόεδροι Νίκος Γρέντζελος και Ηλίας Μάνδρος επισκέφθηκαν σήμερα...

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Αρχιεπισκοπής και υπ. Υποδομών

Ρεπορτάζ, Μάκης Αδαμόπουλος, Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπεγράφη σήμερα το πρωί στην Αρχιεπισκοπή...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στην Μητρόπολη Κορίνθου

Με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε κι εφέτος η πανήγυρις της μνήμης των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, των καταγόμενων από την Ρώμη, στην Ι. Μητρόπολη...

Δύο περιστατικὰ σὲ κοιμητήρια

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη Δύο περιστατικὰ εἶναι ἡ ἀφορμὴ τῶν ὅσων θὰ σημειώσουμε. Καὶ τὰ δύο συνέβησαν σὲ χῶρο κοιμητηρίου. Τὸ πρῶτο: Βρισκόμουν σ'ἕνα κοιμητήριο, ἀναμένοντας...

Η εορτή των Αγ. Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, παραμονή της εορτής των αγίων και ενδόξων αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, χοροστάτησε...

6 χρόνια από την εις Επίσκοπον χειροτονία

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε την Θεία Λειττουργία στον Ιερό...

Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς {2 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η ρωσική Ορθοδοξία έχει να παρουσιάσει ένα μεγάλο νέφος αγίων, το οποίο κοσμεί το αγιολογικό στερέωμα της Εκκλησίας...

Ο Γέρων Χριστόδουλος Οσιοσυμεωνίτης για τον Άγιο Καλλίνικο Εδέσσης

ΓΕΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 24 Ἰουνίου 2020 Πλήρης πνευματικῆς εὐφροσύνης ἀπὸ βάθους ψυχῆς δοξολογῶ τὸν Ἅγιο τῶν ἁγίων Παντοκράτορα Τριαδικὸ...

Ο εορτασμός των Αγίων Αναργύρων στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου 2020, Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Εσπερινό του πανηγυρίζοντος Ι. Ναού Αγ. Αναργύρων Λουτρών Αιδηψού,...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Εορτάστηκε και εφέτος η εορτή των Αγίων Αναργύρων σε πολλά σημεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών,...

Χειροτονία Διακόνου στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό των Αγ. Αναργύρων Ν. Ιωνίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η σεπτή μνήμη των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό στη Νέα Ιωνία. Ανήμερα...

Λαμπρή πανήγυρη Ι. Μονής Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου

Με την δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα που αρμόζει στην μεγάλη αυτή εορτή, αλλά και την ησυχαστική μοναστική τάξη, τελέστηκε η Πανήγυρη της παλαιφάτου και ιστορικής...

Βίος καί πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Καλλινίκου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας

ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τήν 23η Ἰουνίου 2020 μέ ἀπόφασή του κατέταξε τόν Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας...

Ο Απόστολος Παύλος ετιμήθη «ἀντικρύ Χίου»

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἑόρτασε καί ἐφέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τήν ἑορτή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἀντικρύ Χίου»(Πράξ. κ΄,...

Ο Μητροπολίτης Καρυστίας στον εορτάζοντα ναό των Αγ. Αναργύρων στην γενέτειρα του

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του χωρίου Κοσμάς Κυνουρίας όπου και μετέβη...