ΟΦΕΙΛΕΤΙΚΑ

Στὸν πατέρα Παντελεήμονα Μαρκαντωνάκη

«…ὑπόμνησιν λαμβάνων τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως… !»

Τοῦ Πτολεμαΐδος Ἐμμανουὴλ

Ὡς συμπρεσβύτερος σὲ χρόνους παλαιοὺς θεωρῶ χρέος μου νὰ γράψω σήμερα γιὰ τὸν ἤδη κοιμηθέντα πατέρα Παντελεήμονα, τὸν πρωτοπρεσβύτερο, τὸν αὐθεντικό, τὸν γνήσιο καὶ ἀληθινὸ ἱερέα Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.

Προσπαθῶντας νὰ βρῶ ἐπίθετα γιὰ νὰ καταθέσω στὴν μνήμη του στέκομαι σ’ ἕνα ποὺ τὸν χαρακτήριζε ἰδιαίτερα. Κι αὐτὸ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ ἐπίθετο δ ί κ α ι ο ς . . . ! «Ἠγάπησε δικαιοσύνην» καὶ πορεύθηκε ἐν δικαιοσύνῃ σ’ ὅλο τὸ κύκλο τῆς μακρᾶς βιοτῆς του.

Συνεδύαζε τὸ δίκαιον μὲ διάκριση καὶ ἀγάπη.

Δύσκολος συνδυασμός.

Νὰ μπορεῖς νὰ διακονῆς ἐν δικαιοκρισίᾳ καὶ νὰ προάγης τὴν ἀγάπη συγχρόνως μέσα στὸ σῶμα τῶν «ἀδελφῶν» συμπρεσβυτέρων…

Ὁ πατὴρ Παντελεήμων Μαρκαντωνάκης ἰσορροποῦσε τὴν ὅλη στάση τῆς ζωῆς του μετουσιώνοντάς την μέσα στὴν «ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνία τοῦ ἁγίου Πνεύματος» «ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης».

Ὅταν ἔλεγες ἅγιο Ἀντώνιο πάντα ἐννοοῦσες πατέρα Παντελεήμονα. Ἦταν «τεῖχος καταφυγῆς» πολλῶν καὶ λιμάνι καταπαύσεως.

Κληρικὸς σοβαρός, συγκροτημένος, ἀκέραιος, ἕνας ἀληθινὰ γαλήνιος κυματοθραύστης…

Εὐχαριστῶ τὸ Θεὸ ποὺ συμπορεύθηκα μαζί του σὲ χρόνους ποὺ ὁ ἰντρικισμὸς καὶ τὸ ψευδάδελφον ἀνθοῦσε…, στὸν πατέρα Παντελεήμονα εὕρισκες λύσιν σωτήριον.

Βλέπετε ὁ πατὴρ Παντελεήμων δὲν μποροῦσε νὰ κατέβη καὶ νὰ συγκατανεύση στὸ ἄδικο. Μέσα στὸ εἶναι του ὑπῆρχε ἔντονη ἡ ζυγαριὰ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀνύψωσης τοῦ τραυματισμένου προσώπου τοῦ κάθε ἀδελφοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ λόγος του στὶς τότε συνάξεις ἦταν καταλυτικός.

Σεβόμενος πάντοτε τὸν τῆς ἐκκλησίας θεσμὸν καὶ τὸν ἐπίσκοπο, «ἔφευγε» τὴν κολακεία καὶ εἰσηγῆτο πάντοτε μὲ διάκριση τὴν κατὰ τὸ ἀνθρώπινον δικαίαν κρίσιν ὑπὲρ τοῦ ἀδικημένου ἢ καταπιεσμένου ἀδελφοῦ.

Κι αὐτὸ τὸ πλήρωσε κάποτε μὲ ἀπομάκρυνσι…Ὅμως ποτὲ δὲν ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸν ἀγαπημένο ἅγιο Ἀντώνιο.

Κάθησε ὄρθιος ἐκεῖ μὲ τὸ πετραχῆλι του τὸ τετιμημένο καὶ ἅγιο γιὰ ν’ ἀναπαύη πολυάριθμες ψυχὲς πού ΄βρισκαν ἀπάγγιο στὴν δικαιοκρισία τῆς ἀγάπης του.

Πατέρα Παντελεήμων. Δίκαιε, ἀληθινὲ καὶ ἀκατάκριτε, πρὶν μερικὰ χρόνια μαζὶ συνοδεύσαμε στὴν μακαρία ὁδὸ τὴν ἁγία σου πρεσβυτέρα.

Σήμερα προπορευομένου τοῦ δικοῦ σου ἱεροῦ σκηνώματος σὲ συνοδεύουν ὅλοι οἱ συμπρεσβύτεροί σου εἰς τὴν αἰώνιον ἀνάπαυσιν.

Σ’ εὐχαριστῶ ποὺ μὲ ἄκουσες πολλὲς φορὲς καὶ συγχρόνως μὲ τίμησε ἡ ψυχή σου μὲ τὸ δίκαιον τῆς ἀγάπης σου.

Τὰ λόγια μου πενιχρὰ καὶ ἐλάχιστα μπροστὰ στὸ μέγεθος τῆς προσφορᾶς Σου.

Γνήσιε γόνε τῆς Κρητικῆς γῆς τὸ ἄψευστόν σου στόμα μαζὶ μὲ τὰ τῆς δικαιοσύνης ἔργα σου ἂς εἶναι τὰ τεκμήρια τῆς ἀπολογίας σου στὸν μ ό ν ο δίκαιο Κριτή.

Τώρα ποὺ θὰ ἐγερθῆς μὲ σῶμα πνευματικὸ καὶ ἄφθαρτο, εἰλικρινὰ σὲ ἱκετεύω ἱκέτευσε τὸν Θεὸ καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ καὶ ἐλαχίστου.

Φιλῶ τὸ χέρι σου γνήσιε λειτουργὲ τοῦ Ὑψίστου.

Οἱ εὐχές Σου ἂς συνοδεύουν τὰ πολὺ καλὰ παιδιά σου καὶ ὅλη σου τὴν ἁγία οἰκογένεια πρεσβεύοντας γιὰ τὸ Περιστέρι ποὺ ἀγάπησες καὶ σὲ ἀγάπησε. Ἡ δὲ παρουσία πλήθους πνευματικῶν σου παιδιῶν κατὰ τὴν Ἐξόδιόν σου, μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς, κ. Παχατουρίδη, προεστῶτος τοῦ ἁγίου Τοποτηρητοῦ Σεβασμιωτάτου Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρου ὁμοῦ μετὰ χορείας πολλῶν ἠγαπημένων σου συμπρεσβυτέρων, μαρτυροῦν τῆς προσφορᾶς σου τὸ μοναδικόν.

Ἀπὸ τῆς σήμερον ὁ Παράδεισος μετὰ Σοῦ…!

«Χριστὸς σὲ ἀναπαύση ἐν χώρᾳ Ζώντων καὶ Πύλας παραδείσου ἀνοίξη Σοι…»

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το «ύστατο χαίρε» στην Γερόντισσα Αρσενία

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον θλίψεως τελέσθηκε την Τρίτη 16-8-2022 το απόγευμα στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου Αρσενίου, η Εξόδιος Ακολουθία της...

Ευχαριστήριες και συγχαρητήριες ευχές για τη συνδρομή στη λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ι.Μ. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, με αφορμή τη λήξη των κατασκηνωτικών...

Έτη πολλά, πανευφρόσυνα και καρποφόρα

Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, εκφράζει ολόθερμες συγχαρητήριες ευχές προς τον Σεπτό Γέροντά...

Πανδήμως εόρτασαν το θαύμα του Αγίου Βλασίου

Σήμερα Τρίτη 17 Αὐγούστου 2022 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάστησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ...

Ο Γρεβενών Δαβίδ για την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ΔΑΒΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΛΤΟΥ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ Ένας απλός αριθμός. Με τον αγώνα όμως του Μίλτου Τεντόγλου μεταμορφώνεται σε διάκριση,...

Τριήμερος εορτασμός της Παναγίας στα Γρεβενά

Η λαμπρή εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της «αμετάθετου ελπίδας» όλων μας, γέμισε με χαρά και τον τόπο μας, τα Γρεβενά. Την παραμονή, ο Σεβασμιώτατος...

Πλήθος λαού στην Παναγία Τρικορφιώτισσα και στο μνήμα της γερόντισσας Παϊσίας

Με τη δέουσα τιμή και κατάνυξη εορτάστηκε και φέτος τον 15Αύγουστο 2022 η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Τρικορφιώτισσας στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος...

Μνημόσυνο Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου

Τό Μνημόσυνο τῶν Κτιτόρων καθώς καί τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου Γέροντος Θεοδώρου Διαμάντη, τελέστηκε χθές 16.08.2022, μετά τό πέρας...

Μνήμη του Αγίου Γερασίμου του Νοταρά του Νέου Ασκητού

Στο Πανηγυρίζον Ι. Ησυχαστήριο Αγ. Γερασίμου Λουτρακίου χοροστάτησε στον Μέγα Εσπερινό την Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος ομιλώντας για...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η Υπάτη είναι αγιοτόκος»

Μέσα στο χαρμόσυνο κλίμα της Θεομητορικής Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με λαμπρότητα εορτάσθηκε σήμερα Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 η εορτή της Συνάξεως των...

Η πιο εύκολη αμαρτία

Ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κρίνεις τον πλησίον; Παραγματικά, τί μπορεί να είναι βαρύτερο απ’ αυτό; Τί άλλο μισεί τόσο πολύ και αποστρέφεται...

Ο Μητροπολίτης Ταμασού στη Μονή της μετανοίας του

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, το πρωί της Δευτέρας, 15 Αυγούστου 2022, όρθρου βαθέως, ανεχωρησε για τη Μονή της Μετανοίας του,...

Εὐχή εἰς τήν Κυκκώτισσαν Ἐλεοῦσαν διά τήν σωτηρία της μαρτυρικής ημών νήσου, διά τήν κατάπαυσιν τοῦ...

Κεχαριτωμένη Μῆτερ τοῦ εἰρηνάρχου καί πανευϊλάτου Θεοῦ Λόγου, τοῦ εἰπόντος ἐν τῷ Μυστικῷ Αὐτοῦ Δείπνω «εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ...

Η Κοίμησης της Θεοτόκου στην Μονή Κύκκου

Χιλιάδες πιστοί ανηφόρισαν, για άλλη μια χρονιά, τις κορυφές του Τροόδους και πλημμύρισαν, κυριολεκτικά, τις αυλές της Κυρίας Θεοτόκου, στην Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή...

Η Κοίμηση της Θεοτόκου στο Αρμένιο

Πανηγυρικά εορτάστηκε η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ιερώνυμος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε...