Περιουσία πραγματική του ανθρώπου είναι ο νους. » Προ πάντων ουσία και περιουσία ημών έμφυτος ο νους εστιν ο ημέτερος » . Όταν παραμένουμε στον δρόμο της σωτηρίας , » συνηγμένον αυτόν έχομεν προς εαυτόν και τον πρώτον και ανωτάτω νουν τον Θεόν ». Σωτηρία είναι να έχουμε τον νου στον Θεό. Όταν όμως ανοίγουμε θύρα στα πάθη , τότε και ο νους μας ΄΄ ευθύς σκορπίζεται , πλανώμενος πάσαν ώραν περί τα σαρκικά τε και γήινα , περί τε τας πολυμόρφους ηδονάς , και τους επί ταύταις εμπαθείς λογισμούς » . Τότε ο νους του ανθρώπου γίνεται άσωτος και και γενικά ο άνθρωπος λέγεται άσωτος. Ο πλούτος του νου είναι η φρόνηση και αυτή διακρίνει το καλό από το κακό , όταν παραμένει στην τήρηση των εντολών του Χριστού. Όταν όμως ο νους απομακρυνθεί από τον Θεό , τότε και η φρόνηση σκορπίζεται σε πορνεία και αφροσύνη.

Μητροπολίτης  Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Δείτε Επίσης