Τέκνα μου ἐν Χριστῷ ἀγαπητά.

Ἀνέτειλε καί πάλιν ἡ λαμπρά καί πανευφρόσυνος τῆς ‘Υπεργίας Θεοτόκου ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλη­σία ἑορτά­ζει τήν εἰς οὐρανούς μετάστασή Της.

Χαίρει ἡ ἐπί γῆς στρα­­τευομένη Ἐκκλησία καί ἀγάλλεται ἡ ἐν οὐρανοῖς θριαμ­βεύ­ουσα, διότι ὁ Υἱός καί Θεός της Τήν παρέ­λα­βε εἰς τά ἴδια καί τῆς ἀπέδωσε στήν οὐράνια ἱεραρχία τή θέση, πού τῆς ἀνήκει.

Ἀφοῦ ἐξεπλήρωσε τή θεία ἀποστολή Της, γιά τήν ὁποία τήν προ­ώρισε ὁ Θεός, παραδίδει τήν ψυχή καί τό σῶμα Της στά χέρια τοῦ Μονογενοῦς Της Υἱοῦ καί μένει μαζί Του εἰς τούς αἰῶνας. Γι΄ αὐτόν τόν λόγο ἡ χαρά εἶναι μεγάλη, διότι θά ἔχουμε μόνιμη Πρέσβειρα καί Μεσίτρια πρός τόν Θεό τήν Μητέρα Του καί Μητέρα πάντων ἡμῶν.

Ἡμέρα πασχάλια καί ἀναστάσιμη εἶναι ἡ σημερινή ἑορτή. Ἀλα­λάζουν χαίροντες οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ καί ὑμνολογοῦν οἱ προ­καταγγείλαντες Αὐτήν Προφῆτες. Δοξολογικούς καί προσκυ­νη­τούς ἀναπέμπουν ὕμνους οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Ἱεράρχες, οἱ Μάρτυρες καί οἱ Ὁμολογητές, οἱ Ὅσιοι καί Δίκαιοι.

Ἡ Μητέρα τῆς ζωῆς ἐνίκησε τόν θάνατο καί μέ τήν ἀκοίμητη κοίμησή Της διαλαλεῖ σέ ὅλον τόν κόσμο τήν ἦττα τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου.

Διῆλθε ἀπό τίς διόδους τοῦ θανάτου, ἀλλά οὖσα ἑνωμένη μέ τόν Ἀθάνατο καί Αἰώνιο Υἱό Της, ἐξῆλθε στήν αἰώνια ζωή ἀβλαβής. Ἀπό ποῦ ἀπορρέει ἡ δύναμή Της; Ἀπό τόν Υἱό καί Σωτῆρα Της, μέ τόν Ὁποῖο ἑνωθεῖσα διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔδωσε τή ζωή Της καί ἔλαβε τή ζωή Του. Ἔδωσε τήν σάρκα Της καί ἔλαβε τό Πνεῦμα Του, ὅπως Τῆς ἐμήνυσε ὁ Ἄγγελος στόν Εὐαγγελισμό: «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί Σέ καί δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι» (Λουκ. 1,35).

Ὁ ἅγιος Θεοφάνης ὁ ὑμνογράφος, ἐγκωμιάζων μέ θεοπνεύ­στους στίχους τήν Κοίμηση τῆς Παναγίας, παρουσιά­ζει τήν χαρά καί τήν εὐλογία τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς Γῆς ἀπό τόν θά­νατο τῆς Θεοτόκου. Λέγει χαρακτηριστικά: «Σήμερα ὁ οὐρανός ἀνοίγει τήν ἀγκαλιά του γιά νά δεχθεῖ Ἐκείνην, πού γέννησε τόν ἀχώρητο. Καί ἡ γῆ ἀποδίδουσα στόν οὐρανό τήν πηγή τῆς ζωῆς στολίζεται μέ εὐλογία καί εὐπρέπεια» (Δοξολογικό τῆς Λιτῆς τῆς Ἑορτῆς).

Ἡ μεγάλη ὅμως αὐτή χαρά ἀγκαλιάζει κυρίως τόν ἄνθρωπο, διότι ἡ Παναγία, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ κάθε ἀνθρώ­που, συν­δο­ξά­ζε­ται μετά τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό σημαί­νει, ὅτι ἡ ἀνθρώ­πινη φύση ἀπο­καταστάθηκε ἐν Χριστῷ διά τῆς Θεοτόκου, διότι «ὅπου Χριστός ἐκεῖ καί αὕτη ἵσταται» (Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς).

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἔθεσε τήν ὕπαρξή μας μέσα στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου σωζόμεθα. Αὐτό εἶναι τό πρῶτο καί μεγάλο θαῦμα, ἀπό τό ὁποῖο ἐκπηγάζουν ὅλα τά ἄλλα θαύματα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.

Ἄς προσεγγίσουμε πνευματικά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας. Ἁμαρτωλοί καί ταπεινοί, εὐσεβεῖς καί ἀδιά­φο­ροι, ὑγιεῖς καί πάσχοντες, ἐγκρατεῖς καί ράθυμοι, μικροί καί με­γάλοι, ὅλοι, ἄς προσπέσωμε ἐν μετανοίᾳ κρά­ζοντες ἐκ βάθους ψυχῆς: «Δέσποινα βοήθησον ἐφ΄ ἡμῖν σπλαχνι­σθεῖσα. Σπεῦσον ἀπολλύμεθα ὑπό πλήθους πταισμάτων …».

Τό φιλόστοργο πρόσωπό Της, μέ τό γλυκό καί ἱλαρό βλέμμα, ἄς γαληνέψει τήν ψυχή μας κι ἄς μᾶς ἐνισχύσει στόν καθη­με­ρι­νό ἀγῶνα. Ἡ προστασία καί ἡ Χάρη Της ἄς σκεπάσει καί τό γένος τῶν Ὀρθοδόξων, πού χειμάζεται καί κινδυνεύει ἀπό ὁρατούς καί ἀοράτους ἐχθρούς.

Μέσα ἀπό τήν καρδιά μας ἄς ψελλίσουμε μπροστά στή Χάρη Της αὐτή τήν ταπεινή εὐχή:

«Παναγία Δέσποινα, ὑπό τήν σκέπην σου πάντες οἱ δοῦλοι σου φεύγομεν καί παρακαλοῦμεν σε οἱ ἀνάξιοι».

«Δέσποινα ἀγαθή, τάς ἁγίας σου χεῖρας πρός τόν Υἱόν σου ἆρον οἰκτειρῆσαι τούς δούλους σου».

Σέ ὅλους σας εὔχομαι ἔτη πολλά καί πανευφρόσυνα μέ ἀκοίμητη τήν προστασία τῆς Παναγίας.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος στην Ιερά Μονή Οσίου Νικολάου του Σικελιώτου

Την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλό του Αρχιμ. Νικόδημο Ευσταθίου και τον Οικον. Αναστάσιο Χρήστου-Προϊστάμενο...

Θεομητορικό Ὁδοιπορικό

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἀπό τά ὀνόματα καί μόνο πού ἔδωσε ὁ λαός μας στήν Παναγία, καί πού μέ αυτά...

Δωρεά Θαυματουργού Εικόνος Αγίου Σπυρίδωνος εκ Νεαπόλεως Μ. Ασίας στην Ι.Μ. Νέας Ιωνίας

Στην ευλογημένη και θεάρεστη προσφορά της παλαιάς ιστορικής θαυματουργού Εικόνος του Αγίου ενδόξου Πατρός ημών Σπυρίδωνα Επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού προέβη η οικογένεια Κωνσταντίνου...

Υποδοχή I. Eικόνος της Παναγίας «Καναλιωτίσσης» στην Τ.Κ. Καναλίων

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος  κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 9 Αυγούστου 2020 στις 11:00΄π.μ., υποδέχθηκε την ιερά εικόνα της Παναγίας «Καναλιωτίσσης» στην Τ.Κ. Καναλίων στη θέση...

Υποδοχή Ι. Εικόνος Παναγίας Γλυκοφιλούσης – Ελεούσης στην Τ.Κ. Λοξάδας

Η τοπική κοινότητα της Λοξάδας υποδέχθηκε, όπως κάθε χρόνο, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου την ιερά εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσης...

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: «Ἡ χαμένη (ἤ κρυμμένη) Ρωμηοσύνη»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Διάβασα ἕνα σημαντικό ἄρθρο τοῦ δημοσιογράφου Νίκου Χειλαδάκη πού δημοσιεύθηκε στήν ἱστοσελίδα του, ἀλλά καί σέ περιοδικό (Τρίτο Μάτι,...

Χειροθεσίες Αναγνωστών και Εκκλησιαστικών από τον Μητρ. Σπάρτης

Το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2020, στον Ι.Ν Αγίου Σπυρίδωνος Σπάρτης, τελέσθηκε ο Μέγας πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, επί τη εορτή της...

Δεν θα πραγματοποιηθεί η λιτανευτική πομπή της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Χαρακιανής

Ανακοινώνεται ότι λόγω των έκτακτων μέτρων για την πανδημία και τη σχετική ρητή απαγορευτική διάταξη της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50451 (ΦΕΚ...

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Δροσάτου

Το εσπέρας του Σαββάτου 8 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος επισκέφθηκε την διαλελυμένη Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Δροσάτου. Στη συνέχεια, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως...

Ὁ ἱερεύς

 Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Ἡ ἱερωσύνη εἶναι ὡραία! Ἔχει πνευματική ὡραιότητα. Εἶναι λειτούργημα ἱερό καί ὑψηλό. Ἔχει θεία ἀρχή. Εἶναι θεοΐδρυτος θεσμός....

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος στην Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιάς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτη ς Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλωνκ. Τιμόθεος, το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, τέλεσε την Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναγίας «Σπηλιάς». ...

Ὁ ἱερὸς ναὸς ὡς Σῶμα Χριστοῦ δὲν δύναται νὰ εἶναι χῶρος μετάδοσης ἀσθενειῶν

Mέ ἀφορμή τή νέα αὔξηση τῶν κρουσμάτων κορονοϊοῦ στήν Ἑλλάδα θυμίζουμε τήν Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ.κ Ἰωήλ ἀναφορικά...

Μητροπολίτης Βεροίας: Ὁ Θεός μᾶς ζητᾶ νά ἐμπιστευθοῦμε τή ζωή μας στά χέρια του

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό...

Η Παράκληση της Παναγίας στο Καλοχώρι από τον Μητρ. Λαρίσης

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως, της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης: «Ο κορωνοϊός αποκάλυψε πως δεν είμαστε παντοδύναμοι»

Ζητήματα επικαιρότητας, όπως η επέλαση της πανδημίας αλλά και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, σχολιάζει στη “Ν.Κ.” ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. O Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος...