Τέκνα μου ἐν Χριστῷ ἀγαπητά.

Ἀνέτειλε καί πάλιν ἡ λαμπρά καί πανευφρόσυνος τῆς ‘Υπεργίας Θεοτόκου ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλη­σία ἑορτά­ζει τήν εἰς οὐρανούς μετάστασή Της.

Χαίρει ἡ ἐπί γῆς στρα­­τευομένη Ἐκκλησία καί ἀγάλλεται ἡ ἐν οὐρανοῖς θριαμ­βεύ­ουσα, διότι ὁ Υἱός καί Θεός της Τήν παρέ­λα­βε εἰς τά ἴδια καί τῆς ἀπέδωσε στήν οὐράνια ἱεραρχία τή θέση, πού τῆς ἀνήκει.

Ἀφοῦ ἐξεπλήρωσε τή θεία ἀποστολή Της, γιά τήν ὁποία τήν προ­ώρισε ὁ Θεός, παραδίδει τήν ψυχή καί τό σῶμα Της στά χέρια τοῦ Μονογενοῦς Της Υἱοῦ καί μένει μαζί Του εἰς τούς αἰῶνας. Γι΄ αὐτόν τόν λόγο ἡ χαρά εἶναι μεγάλη, διότι θά ἔχουμε μόνιμη Πρέσβειρα καί Μεσίτρια πρός τόν Θεό τήν Μητέρα Του καί Μητέρα πάντων ἡμῶν.

Ἡμέρα πασχάλια καί ἀναστάσιμη εἶναι ἡ σημερινή ἑορτή. Ἀλα­λάζουν χαίροντες οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ καί ὑμνολογοῦν οἱ προ­καταγγείλαντες Αὐτήν Προφῆτες. Δοξολογικούς καί προσκυ­νη­τούς ἀναπέμπουν ὕμνους οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Ἱεράρχες, οἱ Μάρτυρες καί οἱ Ὁμολογητές, οἱ Ὅσιοι καί Δίκαιοι.

Ἡ Μητέρα τῆς ζωῆς ἐνίκησε τόν θάνατο καί μέ τήν ἀκοίμητη κοίμησή Της διαλαλεῖ σέ ὅλον τόν κόσμο τήν ἦττα τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου.

Διῆλθε ἀπό τίς διόδους τοῦ θανάτου, ἀλλά οὖσα ἑνωμένη μέ τόν Ἀθάνατο καί Αἰώνιο Υἱό Της, ἐξῆλθε στήν αἰώνια ζωή ἀβλαβής. Ἀπό ποῦ ἀπορρέει ἡ δύναμή Της; Ἀπό τόν Υἱό καί Σωτῆρα Της, μέ τόν Ὁποῖο ἑνωθεῖσα διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔδωσε τή ζωή Της καί ἔλαβε τή ζωή Του. Ἔδωσε τήν σάρκα Της καί ἔλαβε τό Πνεῦμα Του, ὅπως Τῆς ἐμήνυσε ὁ Ἄγγελος στόν Εὐαγγελισμό: «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί Σέ καί δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι» (Λουκ. 1,35).

Ὁ ἅγιος Θεοφάνης ὁ ὑμνογράφος, ἐγκωμιάζων μέ θεοπνεύ­στους στίχους τήν Κοίμηση τῆς Παναγίας, παρουσιά­ζει τήν χαρά καί τήν εὐλογία τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς Γῆς ἀπό τόν θά­νατο τῆς Θεοτόκου. Λέγει χαρακτηριστικά: «Σήμερα ὁ οὐρανός ἀνοίγει τήν ἀγκαλιά του γιά νά δεχθεῖ Ἐκείνην, πού γέννησε τόν ἀχώρητο. Καί ἡ γῆ ἀποδίδουσα στόν οὐρανό τήν πηγή τῆς ζωῆς στολίζεται μέ εὐλογία καί εὐπρέπεια» (Δοξολογικό τῆς Λιτῆς τῆς Ἑορτῆς).

Ἡ μεγάλη ὅμως αὐτή χαρά ἀγκαλιάζει κυρίως τόν ἄνθρωπο, διότι ἡ Παναγία, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ κάθε ἀνθρώ­που, συν­δο­ξά­ζε­ται μετά τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό σημαί­νει, ὅτι ἡ ἀνθρώ­πινη φύση ἀπο­καταστάθηκε ἐν Χριστῷ διά τῆς Θεοτόκου, διότι «ὅπου Χριστός ἐκεῖ καί αὕτη ἵσταται» (Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς).

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἔθεσε τήν ὕπαρξή μας μέσα στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου σωζόμεθα. Αὐτό εἶναι τό πρῶτο καί μεγάλο θαῦμα, ἀπό τό ὁποῖο ἐκπηγάζουν ὅλα τά ἄλλα θαύματα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.

Ἄς προσεγγίσουμε πνευματικά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας. Ἁμαρτωλοί καί ταπεινοί, εὐσεβεῖς καί ἀδιά­φο­ροι, ὑγιεῖς καί πάσχοντες, ἐγκρατεῖς καί ράθυμοι, μικροί καί με­γάλοι, ὅλοι, ἄς προσπέσωμε ἐν μετανοίᾳ κρά­ζοντες ἐκ βάθους ψυχῆς: «Δέσποινα βοήθησον ἐφ΄ ἡμῖν σπλαχνι­σθεῖσα. Σπεῦσον ἀπολλύμεθα ὑπό πλήθους πταισμάτων …».

Τό φιλόστοργο πρόσωπό Της, μέ τό γλυκό καί ἱλαρό βλέμμα, ἄς γαληνέψει τήν ψυχή μας κι ἄς μᾶς ἐνισχύσει στόν καθη­με­ρι­νό ἀγῶνα. Ἡ προστασία καί ἡ Χάρη Της ἄς σκεπάσει καί τό γένος τῶν Ὀρθοδόξων, πού χειμάζεται καί κινδυνεύει ἀπό ὁρατούς καί ἀοράτους ἐχθρούς.

Μέσα ἀπό τήν καρδιά μας ἄς ψελλίσουμε μπροστά στή Χάρη Της αὐτή τήν ταπεινή εὐχή:

«Παναγία Δέσποινα, ὑπό τήν σκέπην σου πάντες οἱ δοῦλοι σου φεύγομεν καί παρακαλοῦμεν σε οἱ ἀνάξιοι».

«Δέσποινα ἀγαθή, τάς ἁγίας σου χεῖρας πρός τόν Υἱόν σου ἆρον οἰκτειρῆσαι τούς δούλους σου».

Σέ ὅλους σας εὔχομαι ἔτη πολλά καί πανευφρόσυνα μέ ἀκοίμητη τήν προστασία τῆς Παναγίας.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φθιώτιδος Συμεών: «Να αισθάνεστε υπερηφάνεια για το Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας»

Υλοποιώντας την συνεχή και αμείωτη στήριξή του προς το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, βράβευσε τους...

Τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτη Δράμας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, αμέσως μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο "Μ.Αλέξανδρος" της Χρυσούπολης Καβάλας, μετέβη στην Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος, στο χωριό...

Παράκληση στην Παναγία την Παρηγορήτρια για τις Πανελλαδικές

Η μέριμνα και η συναντίληψή μας  προς την μαθητιώσα νεολαίαείναι συνεχής και αδιάκοπη, ειδικά την περίοδο αυτή  κατά την οποία θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022. Για το λόγο...

«Καλοκαίρι…στον Παράδεισο!» – Καλοκαιρινή Κατασκήνωση στην πόλη μας

Ο Πολυχώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών "Ο Μικρός Παράδεισος" του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Χριστού Βόλου επιστρέφει δυναμικά με τον θεσμό της κατασκήνωσης στην πόλη...

Η Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Ιδρυμάτων

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ακολουθώντας πάντα πιστά τις διατάξεις που ορίζουν την αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία των Ιδρυμάτων της, εκφράζει την ικανοποίησή της για...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κεντρικός ομιλητής στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ελληνική Διασπορά

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η αποστολή της στον κόσμο» είναι το θέμα που θα αναπτύξει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ως κεντρικός ομιλητής...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Ναυπάκτου στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου

Το Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου επισκέφθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας, κ. Δέσποινας Γεωργιάδη - Αλεξοπούλου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου...

Αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχου για την Ελλάδα

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναχώρησε σήμερα, Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022, από την έδρα του, για την Ελλάδα, και συγκεκριμένα για...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Αλέξανδρος ο Δερβίσης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ.ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια κατηγορία ενδόξων Νεομαρτύρων στα τετρακόσια μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς ήταν και αυτοί που είχαν αλλαξοπιστήσει και...

Χείμαρρος ο Μόρφου! Έσπασε την σιωπή του για τον πόλεμο που δέχτηκε

Μετά από έναν χρόνο σιωπής ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος εξήγησε, μεταξύ άλλων, τον λόγο που δεν έκανε δημόσιες ομιλίες ύστερα από τις παραινέσεις...

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου η Ιερατική Σύναξη στο Μπραχάμι

Ρεπορτάζ : Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ομωνύμου...

Φοιτητές Θεολογίας και Μαθητές Δημοτικού στον Αρχιεπίσκοπο

Στις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας, στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, καθώς και στα ζητήματα του εφημεριακού κλήρου και των εκκλησιαστικών σχολείων αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και...

«Μπροστά στην Πατρίδα δεν υπάρχει τίποτα το ατομικό και προσωπικό»

Με μία συγκινητική εκδήλωση και υπό τους ήχους της ποντιακής λύρας, έκλεισε η «Εβδομάδα Μνήμης και Προσευχής 1919 – 1922 – 2022» της Ιεράς...

Eκδήλωση “Παραποδηλασία – Πηγή Ζωής”

Πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας, η εκδήλωση ΠΑΡΑΠΟΔΗΛΑΣΙΑ – ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ, την οποία διοργάνωσε ο ποδηλατικός όμιλος της Ιεράς...