Σέ συνέχεια τοῦ ἀπό 10.4.2020 Δελτίου Τύπου ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου προάγεται λεπτομερέστερα νά διευκρινίσει τά ἑξῆς:

α. Μέ πόνο ψυχῆς, καθώς ἄλλος ἦταν ὁ μύχιος πόθος ὅλων μας, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀνακοίνωσε τό κλείσιμο τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας. Αὐτό ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα τῆς πολλαπλῆς ἐμφάνισης φαινομένων πανδημίας σέ πυκνοκατοικημένη συνοικία τῆς πόλης τῆς Λάρισας, μέ ἐμφανῆ τόν κίνδυνο μετάδοσης τῆς ἀσθένειας. Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, τηρῶντας ἐξ ἀρχῆς ὑπεύθυνη στάση, ἀποφάσισε νά μή διακινδυνεύσει τήν ἐλάχιστη πιθανότητα διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ, ἔστω καί μέ τήν ὀλιγόλεπτη παραμονή περιορισμένου ἀριθμοῦ ἀτόμων (προσωπικοῦ) στούς Ἱερούς Ναούς.

β. Οὕτως ἤ ἄλλως ἡ ἀπόφαση αὐτή ἀφορᾶ στούς Ἱερεῖς καί τό προσωπικό τῶν Ἱερῶν Ναῶν, καθώς σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τίς Κοινές Ὑπουργικές Ἀποφάσεις, ὅπως τίς διερμήνευσε ἡ ὑπ᾽ ἀριθ. 45156/Θ1/10.4.2020 Ἑρμηνευτική Ἐγκύκλιος τῆς Διεύθυνσης Θρησκευτικῆς Διοίκησης τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων: «δέν ἐπιτρέπεται ἡ προσέλευση κοινοῦ στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας, ὄχι μόνο κατά τήν διάρκεια τῆς λειτουργίας, λατρευτικῆς σύναξης, ἱεροπραξίας ἤ κάθε εἴδους θρησκευτικῆς τελετῆς ἀλλά καί πρίν ἤ μετά ἀπό αὐτήν, ὑπό καμία αἰτία ἤ πρόφαση, κατά τήν περίοδο ἰσχύος τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α. ἤτοι ἀπό 12.4.2020 ἕως 20.4.2020.».

γ. Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἐκφράζει τήν ἐλπίδα της γιά τή γρήγορη ὑπέρβαση τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας, συγχαίρει τίς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες γιά τήν ἄμεση κινητοποίηση καί ὑπεύθυνη ἀνταπόκρισή τους, συμπαρίσταται ἀμέριστα στούς κατοίκους τῆς πληγείσας συνοικίας καί δοξάζει τόν Ἅγιο Θεό πού μέσα στήν ἱερότητα τῆς περιόδου, δέν ἐπέτρεψε χειρότερα.

δ. Συνάμα, προτρέπει ὅλους, ἰδίως τούς κατοίκους τῆς πληγείσας συνοικίας, νά τηροῦν ἐπακριβῶς τά ἐξαγγελθέντα μέτρα καραντίνας ἐπιδεικνύοντας ὑπεύθυνη προσοχή καί συνετή προνοητικότητα. Παράλληλα, ἀναγνωρίζοντας τό δικαίωμα τοῦ καθενός στήν εὐπρεπῆ διαμαρτυρία, ἐκφράζει τήν πικρία της γιά τήν εὐκαιριακή διατύπωση κακεντρεχῶν σχολίων σέ βάρος τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ρομά τοῦ Νομοῦ μας, τά καταδικάζει καί ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ἀξιοπρέπεια τῆς πόλης καί τοῦ λαοῦ της δέν ἐπιτρέπει τέτοιου εἴδους ἐκτροπές.

ε. Ὡς πρός ὅ,τι τήν ἀφορᾶ, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου θά ἐπιτρέψει τήν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τή Μεγάλη Πέμπτη τό πρωί καί τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως μόνον. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν θά τελεσθεῖ καμία Ἀκολουθία τῆς περιόδου, ἐνῶ στίς δύο Θεῖες Λειτουργίες θά μετάσχει ἕνας Ἱερέας δύο Ἱεροψάλτες καί ὁ Νεωκόρος. Ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος  τοῦ ὁποιουδήποτε ἄλλου στούς Ἱερούς Ναούς ἕως τήν 20.4.2020.

στ. Ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαϊων ἕως καί τή Μεγάλη Τετάρτη οἱ καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς πόλης μας θά κτυποῦν στίς 07:00´ τό πρωί καί στίς 07:30´ τό ἀπόγευμα σημαίνοντας τήν ἔναρξη ἀναμετάδοσης τῆς κάθε Ἀκολουθίας ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Τή Μεγάλη Πέμπτη γιά τόν ἴδιο λόγο θά κτυπήσουν οἱ καμπάνες στίς 07:00´ τό πρωί καί στίς 07:00´ τό ἀπόγευμα. Τή Μεγάλη Παρασκευή οἱ Ἀκολουθίες θά ἀρχίσουν νά ἀναμεταδίδονται στίς 08:00´ τό πρωί καί στίς 07:00´ τό ἀπόγευμα. Τό Μέγα Σάββατο οἱ καμπάνες θά κτυπήσουν στίς 07:00´ τό πρωί καί τό βράδυ στίς 11:00´ καί στίς 12:00´. Τήν ἀναμετάδοση ραδιοφωνικά θά πραγματοποιεῖ ὁ Ἐκκλησιαστικός Ραδιοφωνικός μας Σταθμός στούς 96,3 χιλιοκύκλους τῶν FM, ἐνῶ τηλεοπτικά τό κανάλι ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV.

ζ. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τόσο κατά τήν Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅσο καί κατά τίς Κοινές Ὑπουργικές Ἀποφάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, ὅλες οἱ Ἱερές Μονές παραμένουν κλειστές. Οἱ Μοναχοί καί οἱ Μοναχές μας προσεύχονται γιά ὅλους, σέ μιά σπάνια εὐκαιρία μόνωσης καί ἡσυχίας. Καμία Ἱερά Μονή τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφερείας δέν δέχεται ἐπισκέψεις αὐτές τίς Ἅγιες Ἡμέρες, οὔτε ἐπιτρέπει τήν παραμονή λαϊκῶν κατά τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, οὔτε μεταδίδει τήν Θεία Κοινωνία. Οἱ Ἀκολουθίες πού θά τελεσθοῦν στίς Ἱερές Μονές ἀφοροῦν μόνο στίς μοναχικές ἀδελφότητες, οἱ ὁποῖες θά τίς τελοῦν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, δείχνοντας ἀπόλυτη ὑπακοή στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν Ἱερά μας Μητρόπολη.

η. Ὑποβάλλεται θερμή παράκληση νά μνημονεύονται στίς προσευχές τῶν Χριστιανῶν μας κατά προτεραιότητα οἱ ἀσθενεῖς καί οἱ ἐπιστρατευμένοι στίς ὑπηρεσίες ὑγείας, πού δίνουν μέ αὐταπάρνηση τή μάχη μέ τήν πανδημία.

θ. Διευκρινίζεται ὅτι δέν θά τελεσθοῦν τρισάγια στά Κοιμητήρια τήν Μεγάλη Παρασκευή. Ἐπιτρέπεται μόνο ἡ τέλεση κηδειῶν, καί τρισαγίων στά τριήμερα καί τά ἐννιάμερα. Τρισάγια στούς προσφιλεῖς μας κεκοιμημένους θά κάνουμε τό Ψυχοσάββατο πρίν τήν Πεντηκοστή.

ι. Ἀφήσαμε γιά τό τέλος τό σπουδαιότερο! Τή φετινή Μεγάλη Ἑβδομάδα δέν θά κοινωνήσουμε. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη καί οὐσιαστικότερη ἀποστέρηση! Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται γιά νά κοινωνήσει ὁ λαός τοῦ Θεοῦ. Ἐφ᾽ ὅσον ὁ λαός αὐτός κωλύεται καί δέν μπορεῖ νά κοινωνήσει, δέν θά κοινωνήσει οὔτε ὁ Ἐπίσκοπός του. Πορευόμαστε μαζί χωρίς διακρίσεις.

Ἀδελφοί μου, θαρσεῖτε! Μείζων ὁ ἐν ἡμῖν! Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή μεσιτεία τῆς Παναγίας μας, θά ξεπερασθεῖ καί αὐτή ἡ δύσκολη συγκυρία, τήν ὁποίαν ὅμως, καλό εἶναι νά ἀξιοποιήσουμε ὡς ἐμπειρία ζωῆς. Καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Όσιος Παΐσιος: Οι ψυχές των κεκοιμημένων

- Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί μπορούν να προσεύχωνται; - Έρχονται σε συναίσθηση και ζητούν βοήθεια, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται...

Ο εορτασμός των oνομαστηρίων του Μητροπολίτη Σύρου Δωροθέου Β’

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος τελέσθηκε σήμερα το πρωί, επι τη ιερά μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου, Θεία Λειτουργία...

Βουλευτής της Μεσσηνίας για την καταβολή εφάπαξ στους ιερείς

Ερώτηση για το εφάπαξ των ιερέων κατέθεσε ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος ζητώντας να καταβάλλεται σε 70χρονους ιερείς χωρίς να απαιτείται η αποχώρησή τους από...

Δεκαετής Θεοφιλής Αρχιερατεία Μητρ. Λαγκαδά Ιωάννη (2010 – 2020)

ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ (2010 – 2020) Πρωτ. Αναστασίου Παρούτογλου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης «Οὐ γάρ διδάσκων μόνον,...

Συναξάρι 6ης Ἰουνίου – Σάββατον πρό τῆς Πεντηκοστῆς

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος †Τῇ ἡμέρᾳ αὐτῇ, μνείαν πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς, ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου, οἱ...

10ετης επέτειος ενθρονίσεως Μητροπολίτου Λαγκαδά Ιωάννη

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Επ΄ ευκαιρία της σημερινής Επετείου της συμπληρώσεως 10 ετών από της Ενθρονίσεως του, εις τον Θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, όπου τον...

Προσκυνητές από την Αθήνα επισκεύτηκαν το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο στην Κόρινθο

Προσκυνητές από την Αθήνα επισκεύτηκαν σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020, το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, προκειμένου να προσκυνήσουν την Εικόνα της...

Πάτρα: Ζήτησε να εξομολογηθεί και έκλεψε την Παντάνασσα

Περί ὣραν 12:45 εἰσῆλθε ἂγνωστος στόν Ἱερό Ναό Παντανάσσης Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ἐζήτησε ἀπό τόν νεωκόρο πληροφορίες γιά νά ἐξομολογηθῇ. Καθ’ ἣν στιγμήν...

Λόγω “Κορονοϊού” δεν θα γίνουν Βαπτίσεις στον Άη Συμιό τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι το μυστήριο του Βαπτίσματος που πραγματοποιούνταν στην Ιερά Μονή Αγίου Συμεών Μεσολογγίου, την Δευτέρα του Αγίου...

Κυριότερες Σατανιστικὲς ἐκκλησίες καί ὁμάδες τῶν Σατανιστῶν

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας  Κυριότερες Σατανιστικὲς ἐκκλησίες καί ὁμάδες τῶν Σατανιστῶν εἶναι οἱ ἀκόλουθες: α) Τό Τάγμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀνατολῆς (ΟΤΟ) Τό τάγμα αὐτὸ (Ordo...

Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων: Με μεγάλη προσφορά στην Κρήτη

Η Μονή Αγίας Τριάδας, ή Μονή Τζαγκαρόλων όπως επίσης είναι γνωστή, είναι ένα  από τα πιο εντυπωσιακά μοναστήρια που θα δείτε στην Κρήτη. Η Μονή...

Επιτρέπεται να τελεστεί βάπτιση στη θάλασσα;

Πρωτοπρ. Νεκτάριος Μαρκάκης Αφορμή για τη δημοσίευση των παρακάτω σκέψεων, δόθηκε από το αίτημα μερικών ανθρώπων, να βαπτιστούν τα παιδιά τους στη θάλασσα, αφού ήδη...

Ἡ οἰκολογική κρίση ἀντικατοπτρίζει τήν ἐσωτερική πνευματική κρίση τοῦ ἀνθρώπου

Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε, πάντα ἐν σόφίᾳ ἐποίησας (Ψαλμός ΡΓ’) Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἡ 5η Ἰουνίου ἔχει θεσμοθετηθεῖ ἀπό τόν ΟΗΕ, ἤδη ἀπό το...

Διαμαρτυρία της Μητροπόλεως Περιστερίου για συκοφαντικό δημοσίευμα

Ἐν Περιστερίῳ, τῇ 4ῃ Ἰουνίου 2020 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου ἐξ ἀφορμῆς δημοσιεύματος με τίτλο «Ξεσηκωμός τῶν πιστῶν γιά τήν Μητρόπολη Περιστερίου», πού ἀναρτήθηκε τήν...