Πρός πάσας  τάς Ἱεράς Μονάς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

 Λαβόντες ὑπ’ ὄψει· 1) Τήν παρατηρουμένην ἔξαρσιν τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, 2) τά ληφθέντα ὑπό τῆς Πολιτείας αὐστηρά προληπτικά μέτρα κατά τοῦ λοιμοῦ τούτου καί 3) τήν ἡμετέραν εὐθύνην διά τήν προστασίαν τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας ἑνός ἑκάστου τῶν Χριστιανῶν μας καί εἰδικώτερα τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς Μοναστηρίοις ἐγκαταβιούντων Ἀδελφῶν ὡς καί α) τήν ἀδυναμίαν τῶν ὀλιγαρίθμων Ἀδελφοτήτων νά τηρήσουν τά ἀπαραίτητα μέτρα προστασίας τῆς ὑγείας τῶν ἰδίων καί τῶν προσκυνητῶν καί β) τό ἀνεξέλεγκτον τῆς προελεύσεως τῶν ἐπισκεπτῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν, κατόπιν προσευχῆς καί περισκέψεως πολλῆς,

Ἀποφασίζομεν

Ἀπό σήμερον 5ης Νοεμβρίου 2020 καί μέχρι νεωτέρας ἡμῶν Ἀποφάσεως κλείουν αἱ θύραι ἁπάντων τῶν Ἱερῶν Μοναστηρίων καί οὐδείς θά εἰσέρχεται ἤ θά ἐξέρχεται εἰς αὐτά εἰ μή ἕνα μόνον πρόσωπον ἐξ αὐτῶν, ὁριζόμενον ὑπό τῆς Ἀδελφότητος, πρός κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τῆς Μονῆς. Οἴκοθεν δέ νοεῖται ὅτι αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι θά πραγματοποιοῦνται ἐντός τῆς Μονῆς καί μάλιστα θερμότεραι καί πυκνότεραι ἔστω ἄνευ ἐκκλησιάσματος.

Εἴη ὁ Θεός μεθ’ ὑμῶν

Εὐχέτης καί ἱκέτης πρός Κύριον θερμός

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 

† Ὁ Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

******

 Πρός Τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίουςτῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐν ὄψει τῆς ἐξάρσεως τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ καί τῶν μέτρων τῆς Πολιτείας διά τήν προστασίαν τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν ἐνδημοῦντα λοιμόν, παραγγέλλομεν πρός πάντας ὑμᾶς ὅπως τηρήσετε  ἐπακριβῶς τά μέτρα τῆς Πολιτείας ἀλλά καί νά μήν ἀμελῆτε νά ἐπιζητῆτε τό ἔλεος καί τήν προστασίαν τοῦ Θεοῦ διά τῆς πρεσβείας πάντων τῶν Ἁγίων καί διά τοῦτο οἱ μέν Ἱερεῖς τῶν πόλεων θά ἐπιτελῆτε ἐπακριβῶς τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῶν Ἑσπερινῶν, τῶν Ὄρθρων καί τῶν θείων Λειτουργιῶν ἀπαραιτήτως, οἱ Ἱερεῖς καί Ψάλτες, ἔστω καί ἄνευ παρουσίας ἑτέρων πιστῶν Χριστιανῶν. Κατά δέ τήν περίοδον τοῦ Σαρανταημέρου τῶν Χριστουγέννων θά τελῆται ἀπαραιτήτως τό Σαρανταλείτουργον ὑπό τοῦ ἑνός τῶν ἐφημερίων ὡς λετουργοῦ καί τῶν λοιπῶν δύο Ἱερέων ὡς Ψαλτῶν διότι τοῦτο ἐπιβάλλουν οἱ περιστάσεις διά νά ἐπιτύχωμεν τό ἔλεος καί τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ.

Οἱ δέ ἐφημέριοι τῶν χωρίων πού διαμένουν εἰς αὐτά θά  τελοῦν ἔστω μόνοι τους τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου, ὅσοι  δέ κατοικοῦν εἰς τήν πόλιν τῆς Τριπόλεως θά μεταβαίνουν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς ἐνορίας πού κατοικοῦν καί θά συμπροσεύχωνται, κατά δέ τάς Κυριακάς θά λειτουργοῦν ἀπαραιτήτως στούς ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς τοῦ χωρίου πού ἐφημερεύουν.

Μέ εὐχές καί εὐλογίες

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 

† Ὁ Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Τον Μητροπολίτη Σύρου επισκέφθηκε ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής Ν. Αιγαίου

Συνοδευόμενος από την Πύραρχο κα Αναστασία Μαγκλάρα, Διοικήτρια των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κυκλάδων, ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής των Υπηρεσιών Ν. Αιγαίου Αρχιπύραρχος κ. Παν....

Στον Μητροπολίτη Δημητριάδος ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιο, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, πραγματοποίησε σήμερα ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου Αντιπύραρχος Ευάγγελος Λιακόπουλος, συνοδευόμενος...

Καλλινίκου τοῦ μακαριστοῦ καί ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Φαλήρου αἰωνία ἡ μνήμη!

Μετά βαθυτάτης συγκινήσεως, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἔτους ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ σεπτοῦ Μητροπολίτου πρώην Πειραιῶς κυροῦ Καλλινίκου, τοῦ ἀγαπητοῦ Γέροντος καί Πατρός,...

«Με τη μνημόνευση οι ψυχές των προσφιλών μας ανθρώπων βρίσκουν ανάπαυση στη Βασιλεία του Θεού»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κ. Ιερώνυμος, όπως καθιέρωσε από πέρυσι, από τον πρώτο χρόνο της Αρχιερατείας του, το Σάββατο 20...

Συναξάρι 26ης Φεβρουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος    † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Πορφυρίου, ἐπισκόπου Γάζης. Ὁ Ἅ­γι­ος Πορ­φύ­ρι­ος ἐγεννήθηκε...

Ευχαριστήριο Ι.Μ. Άρτης προς ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ Άρτας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἄρτης ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη της, πρός τόν ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ Ἄρτας, γιά τήν διενέργεια, στό προσωπικό, τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προληπτικῆς ἐξέτασης...

Πού εξαφανίστηκε η Ιεραρχία; Αρχιερείς άνευ χαρτοφυλακίου…

Του Στρατή Μαζίδη Ελάχιστοι αρχιερείς ακούγονται πια. Κανείς δεν θέτει πλέον το ερώτημα, γιατί να είναι κλειστοί οι ιεροί ναοί, αντί να λειτουργούν με μέτρα,...

Το κόκκινο γράμμα

π.Στρατής Μαμάκος Τα πάντα έξω κάτασπρα!! Ολονυκτίς ο ουρανός πασπάλιζε με χιόνι το μικρό χωριό  με περίσσιο πάθος. Ντριιν ντρααν νρτουουν χτυπούσε το σιδερένιο ξυπνητήρι. Λες...

Έκλεισε με επιτυχία η αυλαία των εκδηλώσεων «Φώτια 2021» που διοργάνωσε η I.M. Κίτρους

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος «Φώτια» με θέμα «Ματωμένα ράσα του ’21 στην...

Ανακοίνωση Μητροπόλεως Μαντινείας περί Πεντηκοστιανών

Γίνεται γνωστό στό Ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι σέ περιοχές τῆς Μητροπόλεώς μας και τοῦ Νομοῦ μας διενεμήθη διαφημιστικό ἔντυπο γιά τήν Ἐφημερίδα...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος σας ενημερώνουμε ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών σε όλα τα διαγνωστικά τεστ (rapid test και μοριακά RT-PCR)...

Συναξάρι 25ης Φεβρουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ταρασίου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Ἅ­γι­ος Τα­ρά­σι­ος ἐγεννήθηκε, ἀνατράφηκε...

Τον Μητροπολίτη Σύρου επεσκέφθη ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας

Τον Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο Β΄ επεσκέφθη εθιμοτυπικά ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Υποστράτηγος κ. Εμμανουήλ Δουρβετάκη, με τον οποίο συζήτησαν αμοιβαίου...

Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως της Παραμυθιάς

Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021, εις τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς, τελέσθηκε η Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως της Παραμυθιάς   χοροστατούντος...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης

Μετά την μετάθεση δια λόγους οικογενειακούς του εφημερίου Καλογωνιάς π. Γεωργίου Σκοπαράντζου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Ευστάθιος διόρισε στην κενωθείσα θέση τον αιδεσιμολ....