Τήν Δευτέραν , 30ήν Ἰανουαρίου /12ην Φεβρουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἁγίων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σιών  Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Πατριαρχικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς.

Τήν ἑορτήν ταύτην τῆς κοινῆς μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἑορτάζει ἀπό τοῦ 11ου αἰῶνος ἡ Ἐκκλησία πρός ρύθμισιν τῆς δημιουργηθείσης εἰς τό Βυζάντιον διαφωνίας περί τοῦ ποῖος εἶναι μείζων, ἀνώτερος, μεγαλύτερος ἐκ τῶν τριῶν.

Ἡ ἑορτή αὕτη τῆς Ἐκκλησίας ἑορτάζεται καί ὡς ἑορτή τῆς Παιδείας, λόγῳ τῆς προστασίας τῶν γραμμάτων παρά τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῆς Ὀρθῆς θέσεως τῶν κλασσικῶν γραμμάτων εἰς τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν τοῦ Εὐαγγελίου.

Εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν τῆς Σχολῆς ἑωρτάσθη τήν πρωΐαν ἡ ἑορτή  αὕτη ὡς ἑορτή τῆς παιδείας διά θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, συλλειτουργούντων τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Πορφυρίου, Νεκταρίου Γέροντος Καμαράση, τοῦ Δραγουμανεύοντος π. Ματθαίου, τοῦ Ἀραβοφώνου Πρεσβυτέρου π. Νεκταρίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Πατρικίου, ψάλλοντος τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ μετά τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς, μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ καθηγητῶν, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Σχολάρχης Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος, ὁ ὁποῖος καί μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐδεξιώθη εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τῆς Σχολῆς τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.