Σὲ μία ἀνιδιοτελῆ κίνηση εὐγνωμοσύνης, σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης εἰς μνήμην τοῦ Μακαριστοῦ διαπρεποῦς Μητροπολίτου Κορίνθου κυροῦ Παντελεήμονος Καρανικόλα, προέβει ὁ Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Κλήμης Φιλίππου, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Κολωνοῦ.

Ἀφορᾶ στὴν ἐπανέκδοση τοῦ βιβλίου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης κυροῦ Δοροθέου «Ἡ Ἐξέλιξις Τοῦ Ἀναπαλλοτριώτου Της Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας Μέχρι Σήμερον».

Τὸ ἐν λόγω σύγγραμμα συντάχτηκε τὸ 1951 σὲ συνεργασία μὲ τὸν τότε Ἀρχιμανδρίτη Παντελεήμονα Καρανικόλα.

Ἡ ἐπανέκδοση τοῦ βιβλίου «Ἡ Ἐξέλιξις Τοῦ Ἀναπαλλοτριώτου Της Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας Μέχρι Σήμερον» τυγχάνει νὰ πραγματοποιεῖται τὴν στιγμὴ ἀκριβῶς ἐκείνη ποὺ καταρρίπτονται πεποιθήσεις χρόνων γύρω ἀπὸ τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ προπαγάνδα τῶν ἡμερῶν μας.

Στὸν ἀντίλογό των ἐχθρῶν της Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι κάνουν λόγο γιὰ τεράστια ἔξοδα τοῦ κράτους πρὸς Αὐτὴ καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, τὴν ὁποία ἰσχυρίζονται πὼς μόνον ὁ λαὸς δὲν ἐκμεταλλεύεται, τὸ προαναφερθὲν σύγγραμμα ἔρχεται νὰ ἀπαντήσει καίρια ἀφοῦ εἶναι μιὰ κατατοπιστικὴ μελέτη.

Στὸ πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου ἐξετάζονται ἀπὸ ἐπιστημονικῆς – ἱστορικῆς πλευρᾶς τὰ τοῦ ἀναπαλλοτριώτου της ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.

Στὸ δεύτερο μέρος ὁ ἀναγνώστης εὑρίσκει τὴν ἱστορία τοῦ ζητήματος κατὰ τὴν τότε ἐποχή.

Σήμερα ποὺ οἱ θέλοντες νὰ ἀποπροσανατολίσουν τὸν λαὸ ἀπὸ τὰ προβλήματα τοῦ, ἐγείρουν θέματα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἐπανέκδοση αὐτὴ ἀποτελεῖ πραγματικὰ σημαντικὸ ἔργο ποὺ θὰ γίνει ἐργαλεῖο στὰ χέρια τῶν συγχρόνων ἀπολογητῶν τῆς ἀντιεκκλησιαστικῆς πολεμικῆς.

Πρέπουν ἔπαινοι καὶ εὐχαριστίες στὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Κλήμη Φιλίππου ὁ ὁποῖος ἐνήργησε γιὰ αὐτὴ τὴν ἐπανέκδοση.

Δημοσιεύουμε παρακάτω ὁρισμένες συγχαρητήριες ἐπιστολὲς διὰ αὐτὴν τὴν ἐνέργεια ὡς ἐλάχιστη ἔκφραση εὐγνωμοσύνης, ἔνδειξη τοῦ ἀφανοῦς ἀλλὰ καὶ γιγάντιου ἔργου τοῦ ἀρχιμανδρίτου Κλήμη, εὐχόμενοι ὁ Θεὸς νὰ τοῦ χαρίζει ὑγεία καὶ πᾶν ἀγαθόν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.