Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στον ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροίας υποδοχή της τιμίας Κάρας του οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Την τιμία Κάρα που μετέφερε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής αρχιμ. Γαβριήλ υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος στη συνέχεια χοροστάτησε σε εόρτιο εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο.

Η τιμία Κάρα θα παραμείνει στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί και θα τεθεί σε προσκύνηση των πιστών.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Ἑορτάζει αὔριο, ἀδελφοί μου, ἡ Ἐκκλησία μας τή μνήμη τοῦ προφήτου Σοφονία, καί ἐμεῖς εἴχαμε τήν τιμή καί τήν εὐλογία νά ὑποδεχθοῦμε πρό ὀλίγου τήν τιμία Κάρα τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ πού ἦρθε στήν ἐνορία αὐτή τῆς ἁγίας Βαρβάρας μέ ἀφορμή τή μεθαυριανή ἑορτή καί πανήγυρή της.

Δυόμισυ χιλιάδες χρόνια ἀπέχει ἡ ἐποχή πού ἔζησε ὁ προφήτης Σοφονίας ἀπό τήν ἐποχή πού ἔζησε ὁ ὅσιος Δαβίδ. Καί ἄν ὁ προφήτης Σοφονίας ἔζησε πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, ἐνῶ ὁ ὅσιος Δαβίδ μετά τή γέννησή του, θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι καί ὁ ὅσιος Δαβίδ ἦταν ἕνας προφήτης τοῦ Θεοῦ. Γιατί προφήτης τοῦ Θεοῦ εἶναι κάθε ὅσιος καί εὐσεβής πού μιλᾶ στούς ἀνθρώπους γιά τόν Θεό, πού τούς ἀποκαλύπτει τό θέλημά του καί τούς καλεῖ νά μείνουν ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στήν πίστη του καί τίς ἐντολές του.

Καί ἄν ὁ προφήτης Σοφονίας καλοῦσε τούς Ἰουδαίους νά παραμείνουν σταθεροί στήν πίστη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί νά μήν παρασύρονται ἀπό τίς εἰδωλολατρικές θρησκεῖες τῆς ἐποχῆς τους καί νά ἐγκαταλείπουν γι᾽ αὐτές τόν Θεό τῶν πατέρων τους, ὁ ὅσιος Δαβίδ προσπαθοῦσε νά ἐνθαρρύνει τούς χριστιανούς τῆς ἐποχῆς του οἱ ὁποῖοι προσέτρεχαν σ᾽ αὐτόν γιά νά ἀκούσουν τίς συμβουλές του καί νά λάβουν τήν εὐλογία του, γιατί γνώριζαν τήν ἁγιότητά του, νά μένουν σταθεροί στήν πίστη τῶν πατέρων τους, στήν πίστη τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί νά μήν παρασύρονται οὔτε ἀπό τίς πιέσεις καί τίς ἀπειλές τῶν Τούρκων νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους οὔτε ἀπό τίς ὑποσχέσεις τους γιά πλούτη καί τιμές. Στήριζε μέ τόν λόγο του τίς ψυχές τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων καί τούς παρηγοροῦσε γιά ὅσα ὑπέφεραν ἀπό τόν ἀλλόθρησκο κατακτητή, προτρέποντάς τους νά ὑπομένουν καί νά ἔχουν ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Καί αὐτό πού ἔπειθε περισσότερο ἀπό ὅλα τούς ἀνθρώπους καί τούς εἵλκυε κοντά του ἦταν ἡ ἀσκητική ζωή του, ἦταν ἡ χάρη πού ἀπέπνεε ἡ παρουσία του, ἦταν ἡ γλυκύτητα τῆς μορφῆς του, ἦταν τό πλῆθος τῶν θαυμάτων πού ἐπιτελοῦσε, ἀπόδειξη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τῆς ὁποίας ἦταν φορέας ὁ ὅσιος Δαβίδ.

Καί τό ἀξιοθαύμαστο εἶναι ὅτι ἡ ὁσιακή κοίμησή του δέν διέκοψε τίποτε ἀπό αὐτά. Γιατί ἡ ἁγιότητά του καί τά θαύματα πού ἐνεργεῖ μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ ὅσιος Δαβίδ σέ ὅσους τόν ἐπικαλοῦνται καί ζητοῦν τή βοήθειά του καί τή μεσιτεία του εἶναι αὐτά πού ἑλκύουν αἰῶνες τώρα τούς πιστούς στό μοναστήρι πού ἐκεῖνος ἵδρυσε, γιά νά προσκυνήσουν τό σεπτό καί χαριτόβρυτο λείψανό του, νά προσευχηθοῦν ἐνώπιόν του καί νά λάβουν τήν εὐλογία του.

Αὐτή τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ὁσίου Δαβίδ ἔχουμε τήν ἐξαιρετική τιμή νά ἀπολαμβάνουμε καί ἐμεῖς ἐδῶ στίς Βαρβάρες, καθώς πρό ὀλίγου ὑποδεχθήκαμε τήν τιμία του κάρα, τήν ὁποία μετέφερε ἀπό τήν Ἱερά Μονή του ὁ Καθηγούμενος της, πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Κύριλλος, ἀνταποκρινόμενος μέ πολλή ἀγάπη καί πολλή προθυμία, ὅπως πάντοτε, στό αἴτημα τῆς ἐνορίας καί τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Εἴμαστε εὐγνώμονες γι᾽ αὐτή τή μεγάλη τιμή στόν ὅσιο Δαβίδ. Εἴμαστε εὐγνώμονες καί στόν πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο καί τούς πατέρες τῆς Μονῆς πού τήν συνόδευσαν μέχρι ἐδῶ, προσφέροντάς μας τή μεγάλη εὐλογία νά ἔχουμε τόν πολύτιμο καί οὐράνιο αὐτό θησαυρό στήν ἑορτάζουσα  ἐνορία τῆς ἁγίας Βαρβάρας.

Ἀδελφοί μου, ἡ χάρη τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι, διδάσκουν οἱ πατέρες, μεταδοτική σέ ὅσους τά ἀσπάζονται καί τά ἐγγίζουν μέ πίστη, γιατί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐνεργή μέσα σ᾽ αὐτά ὡς ἀπόδειξη τῆς ἁγιότητος τῶν ἐκλεκτῶν δούλων του, ἀλλά καί ὡς κίνητρο γιά ὅλους τούς πιστούς πού ἀγωνιζόμαστε ἐπάνω στή γῆ γιά νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ ἀγώνας πού κάνουμε δέν εἶναι ἄσκοπος, δέν εἶναι χωρίς ἀντίκρυσμα, ὅπως ὑποστηρίζουν κάποιοι. Διότι ὁ Θεός εἶναι ζῶν καί ἀνταμείβει τήν προσπάθεια πού κάνουν ὅσοι τόν ἀγαποῦν, ὄχι βέβαια μέ ὑλικά καί ἐφήμερα ἀγαθά, ἀλλά μέ τή χάρη του· τήν ἀνταμείβει μέ τήν αἰώνια ζωή καί μακαριότητα πού χαρίζει σέ ὅσους ἀγωνίζονται στήν ἐπίγεια ζωή τους γιά νά ζήσουν σύμφωνα μέ τό θέλημά του.

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς ἀξιοποιήσουμε τήν εὐκαιρία πού μᾶς προσφέρει αὐτές τίς ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία μας μέ τήν εὐλογία τῆς τιμίας καί θαυματουργοῦ κάρας τοῦ ὁσίου Δαβίδ καί ἄς ἀντλήσουμε τή χάρη ἡ ὁποία ἐκπηγάζει ἀπό αὐτήν πρός ἐνίσχυση στόν πνευματικό μας ἀγώνα καί πρός ἴαση ψυχῆς καί σώματος.

verias1 verias2 verias3 verias4 verias5 verias6 verias8 verias9 verias10 verias13 verias11 verias12 verias14 verias15 verias18 verias16 verias17 verias19Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Βεροίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.