Αρχική Συναξάρι 7ης Μαρτίου ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ