Kάθε Σάββατο «Ἄκου ἕνα βιβλίο» μέ τόν ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Κανάκη.

Ἄν ρωτούσαμε τόν Θεό τί θέλει ἀπό τόν ἄνθρωπο θά διαβάζαμε τό Μιχ. 6, 6-8: Ὁ Κύριος σᾶς δίδαξε τί εἶναι καλό καί τί ἀπαιτεῖ ἀπό ἐσᾶς: Πρᾶξτε τό δίκαιο, δεῖξτε ἀγάπη, ἀκολουθῆστε τό Θεό σας πρόθυμα».

Κατά τήν μελέτη τῶν προφητικῶν κειμένων, θαυμάζεις τά ὅσα ἀναφέρουν αὐτοί οἱ θεόπνευστοι ἄνδρες καί ἀναρωτιέσαι ἄν ὑπάρχει κάποιος πού ὑπερέχει τῶν ἄλλων. Ὁ χωρισμός τῶν προφητῶν σέ μικρούς καί μεγάλους ἔχει νά κάνει μέ τήν ἔκταση τῶν βιβλίων τους καί ὄχι μέ τήν δύναμη τῆς πίστης τους ἤ τήν προσφορά τους στήν Ἐκκλησία. Εὔκολα διαπιστώνει ὁ ἀναγνώστης-ἐρευνητής ὅτι δέν μπορεῖ νά γίνει σύγκριση μεταξύ τῶν τόσο μεγάλων προφητικῶν μορφῶν, ἀλλά μόνο θαυμασμός γιά τόν καθένα μπορεῖ νά ὑπάρξει γιά διαφορετικό λόγο. Σέ κάποιον παρατηρεῖς δυνατές εἰκόνες, στόν ἄλλον λέξεις μέ ὑψηλό θεολογικό περιεχόμενο, κ.τ.λ. Στόν προφήτη Μιχαία, πού σήμερα θά ἀναφερθοῦμε, ἔχουμε τήν αἴσθηση ὅτι ἀπαντᾶ ἡ ὑψηλότερη προφητική διδασκαλία. Αὐτό δέν εἶναι ὀξύμορο, μέ βάση τά ὅσα παραπάνω εἴπαμε, γιατί πράγματι ἡ διδασκαλία του εἶναι ὑψηλή, ἀφοῦ ἀποτελεῖ ἐπιτομή καί τῶν ἄλλων προφητῶν, κυρίως ὡς μαθητής στήν «Ἠσαΐειο σχολῆ». Μέσα σέ ἕναν στίχο, πού μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ τό ὑψηλότερο σημεῖο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀποδίδει τήν ὅλη πορεία καί ζωή τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου. Ἄν λοιπόν ρωτούσαμε τόν Θεό τί θέλει ἀπό τόν ἄνθρωπο θά διαβάζαμε τό Μιχ. 6,6-8: «Τί πρέπει τάχα νά προσφέρουμε στόν Κύριο, ὅταν θά ἔρθουμε νά προσκυνήσουμε τόν ὕψιστο Θεό; Νά τοῦ προσφέρουμε χρονιάρικα μοσχάρια γιά ὁλοκαύτωμα; Εὐχαριστιέται ὁ Κύριος μέ χιλιάδες κριάρια καί μέ μυριάδες ποτάμια λάδι; Νά τοῦ προσφέρουμε τά πρωτότοκά μας γιά νά συγχωρηθοῦν οἱ ἀνομίες καί ἁμαρτίες μας; Ὁ Κύριος σᾶς δίδαξε τί εἶναι καλό καί τί ἀπαιτεῖ ἀπό ἐσᾶς: Πρᾶξτε τό δίκαιο, δεῖξτε ἀγάπη, ἀκολουθῆστε τό Θεό σας πρόθυμα». Γίνεται φανερό ὅτι τό κείμενο θυμίζει τήν ὑψηλή θεολογία τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅπως ἐπίσης ἀποδεικνύει πόσο ἐπίκαιρο εἶναι καί στίς μέρες μας.

Ἄς ἀναφέρουμε ὅμως μερικά στοιχεῖα περί τοῦ βιβλίου καί τῆς προσωπικότητας τοῦ Προφήτη.
Τό ὄνομα Μιχαίας μεταφράζεται ὡς «τίς [εἶναι] ὡς ὁ Γιαχβέ». Ὁ Προφήτης καταγόταν ἀπό τήν κωμόπολη Μωρέσεθ πού βρισκόταν νοτιοδυτικά τῆς Ἰερουσαλήμ. Ἔζησε καί ἔδρασε στό νότιο βασίλειο, κατά τό δεύτερο μισό τοῦ 8ου αἰώνα π.Χ., ὅταν βασίλευαν οἱ: Ἰωάθαμ (756-741 π.Χ.), Ἄχαζ (741-725 π.Χ.) καί Ἐζεκίας (725-697 π.Χ.).

Ἡ ἐποχή πού ζεῖ εἶναι κρίσιμη καί γιά τά δύο βασίλεια, ἀφοῦ τό μέν βόρειο διάγει τίς ἡμέρες τῆς πτώσεώς του, τήν ὁποία προφήτευσε καί ὁ Μιχαίας, ἐνῶ καί στό νότιο ἔχουν ἐμφανιστεῖ τά σύννεφα τοῦ πολέμου. Πιό συγκεκριμένα, τό νότιο βασίλειο μετέχει σέ μιά ἀντισσυριακή κίνηση, μέ τήν πιθανή βοήθεια τῶν αἰγυπτίων. Ὁ Ἠσαΐας, ὁ ἄλλος μεγάλος προφήτης, προέτρεψε στήν μή συμμετοχή σέ αὐτήν τήν κίνηση (Ἠσ.20, 1ἑξ.), ἀλλά τό ἀποτέλεσμα ἦταν ὁ βασιλιάς τῶν ἀσσυρίων Σεναχερίμ (704-681 π.Χ.) νά εἰσβάλλει στό ἰουδαϊκό ἔδαφος καί νά πολιορκήσει τήν Ἰερουσαλήμ τό 701π.Χ. Τήν πόλη δέν παρέδωσε ἀμαχητί ὁ Ἐζεκίας μέ τήν προτροπή τῶν πνευματικῶν ταγῶν τῶν ἡμερῶν του, τῶν προφητῶν δηλαδή Ἠσαΐα καί Μιχαία.
Πέρα τῶν ἐξωτερικῶν θεμάτων τοῦ βασιλείου, καί στό ἐσωτερικό κυριαρχοῦσε θρησκευτική, ἠθική καί κοινωνική κατάπτωση. Χαρακτηριστική ἦταν ἡ ἀποσύνθεση τῆς οἰκογένειας.

Ὁ Προφήτης σημειώνει καί κηρύττει κατά τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καί προτρέπει στήν ἐμπιστοσύνη πρός τό Θεό. Συμπάσχει μέ τόν λαό, δέν ἀπελπίζεται ἐνῶ ὅλοι τόν μάχονται. «Περίλυπος θρηνεῖ γιά τήν ἐπερχομένην καταστροφήν».

Καί αὐτός, ὅπως καί ὅλοι οἱ γνήσιοι προφῆτες, «βλέπει» κάποιον πού θά ἀλλάξει τήν πορεία τῆς ἱστορίας. Ὄχι μόνο ἐδαφικά, ἀλλά κυρίως ἐσωτερικά τόν ἄνθρωπο. Πρόκειται γιά τόν Μεσσία. Εἶναι αὐτός τοῦ ὁποίου θά προβλέψει τήν Γέννησή Του στήν Βηθλεέμ (Μιχ. 4, 1-5, 14). Εἶναι καί αὐτός πού προετοίμασε τόν ἔρχομό Του, ὅπως ἔκαναν καί οἱ πρό αὐτοῦ, ἀλλά θά κάνουν καί οἱ μετά ἀπό αὐτόν προφῆτες. «Σκεῦος ἐκλογῆς» ὁ προφήτης Μιχαίας, ὅπως καί κάθε ἄνθρωπος πού διαλέγει καί καλεῖ ὁ Θεός κοντά Του γιά τό ἔργο Του.

Ὁ Μιχαίας ἔχει ζωηρό λόγο καί δριμύτατο ὕφος. Ἐλέγχει τά κακῶς κείμενα, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη, γίνεται τρυφερός καί παρήγορος «στό κλωνάρι πού ἔχει γείρει», στόν ἄνθρωπο δηλαδή πού πάσχει. Εἶναι δηλαδή πραγματικός πατέρας. Αὐτός ὁ συνδυασμός τῆς σημείωσης τοῦ λάθους ἀλλά καί τῆς στήριξης καί ἐνίσχυσης ὅποιου «ἔπεσε» ἀποτελεῖ γνώρισμα τοῦ πνευματικοῦ πατέρα.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ποιον να πιστέψουμε και ποιον ν’ ακολουθήσουμε;

Του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, Άρθρο στο Βήμα της Κυριακής 20- 9- 2020 Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς μας βρίσκει όλους προβληματισμένους και ανήσυχους....

Η εορτή του Αγίου Ευσταθίου στην Τανάγρα

Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου, Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, που η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του μεγαλομάρτυρος Αγίου Ευσταθίου και της συνοδείας...

Η Ακολουθία επί τη διασαλεύση της Αγίας Τραπέζης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αγ. Βασιλείου Λαγκαδά

Μέσα κλίμα πνευματικής χαράς και σύμφωνα με την τάξη και το τυπικό που ορίζει η Αγία μας Εκκλησίας, τελέσθηκαν κατά το διήμερο της 19ης...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου στο Ακόντιο Διποταμίας

Κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, βρίσκεται το χωριό Ακόντιο, που ανήκει στην Αρχιερατική Περιφέρεια της Διποταμίας Καστοριάς. Το χωριό αυτό, δυστυχώς, έχει ερημώσει...

«Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;»

Ιεροδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη  «Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» Στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τονίζει την αξία...

Εναρκτήρια δράση της Ι.Α. Αυστραλίας για την επέτειο των 200 χρόνων απο την Ελληνική Επανάσταση

Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Picton της Νέας Νοτίου Ουαλίας η εναρκτήρια δράση της Εθνικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας για την επέτειο...

Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ι.M. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολή μας, στο πλαίσιο του κοινωνικού της έργου, συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου, το οποίο θα παρέχει δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα...

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω στη Βέροια

Με επίκεντρο τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας, εορτάστηκε το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας,...

Θεία Εὐχαριστία καί σύγχρονες ἀμφισβητήσεις της

Ἡ Θεία Εὐχαριστία στό στόχαστρο νέων ἐπιθέσεων   Ἀφορμή νά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θέμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας δίνει τό γεγονός ὅτι, μεταξύ τῶν τραγικῶν καταστάσεων, πού...

Η γνώση μόνη της είναι επικίνδυνη

τοῦ ἀρχιμ.Ἰακώβου Κανάκη Η γνώση είναι δύναμη και η αγάπη σκοπός, όταν τα δύο αυτά συνοδοιπορούν, έχουμε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Κατά τον άγιο Μάξιμο...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η καρδιά μου επιβάλλει να βρεθώ κοντά στο ποίμνιό μου»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η θεομηνία, ενεργοποίησε όλο τον μηχανισμό στήριξης της Ιεράς Μητροπόλεως, προκειμένου να συμπαρασταθεί και...

Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος απαντά στον κ. Ανδριόπουλο: ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ – Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ-Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ  *********** ΑΓΑΠΗΤΕ κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΕ, Δεχθήτε, παρακαλώ, τις θερμές μου ευχαριστίες για το υβριστικό δημοσίευμά σας...

Ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό κρίθηκε ο Κτηνοτρόφος του Έβρου.. Στα «μαλακά» οι Τούρκοι! (μίλησε η δικαιοσύνη;)

Ένοχος κρίθηκε τελικά ο  κτηνοτρόφος που προσπάθησε να εμποδίσει Τούρκους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή αλλά χωρίς κανένα...

Αυταπάρνηση και οικογένεια – Κυριακή μετά την Ύψωση

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ...»  (Μάρκ.8,34) Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περιλαμβάνουν τὴν ἀπαραίτητη προυπόθεση γιὰ...

Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στον Μητροπολίτη Σύμης

Tήν Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μέ ἰδιαιτέρα χαρά ὑπεδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ...