Συγγραφέας: Δρ. Ἀλεξάνδρα Π. Ντότσικα

Νέα ἔκδοση βιβλίου: «Ἀπό τόν Ἀριστοτέλη στήν ἀρχαία ὑπομνηματιστική παράδοση (Ἀλέξανδρος Ἀφροδισιεύς, Θεμίστιος, Ἰωάννης Φιλόπονος, Σιμπλίκιος, Σοφονίας)».
 
Προλογίζει ὁ Λίνος Γ. Μπενάκης, τ. Δ/ντής τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
 
Στήν ἀναψηλάφηση περί ἀληθείας καί ψεύδους συνοψίζονται τά κρισιμότερα ἴσως κεφάλαια τῆς ἀρχαιοελληνικῆς φιλοσοφίας καί οἱ πιό λυσιτελεῖς ἑρμηνευτικές διεισδύσεις σέ δυσεπίλυτα σύγχρονα ζητήματα. Ἡ πληρέστερη καί ἀκριβέστερη φιλοσοφική διατύπωση τοῦ ἐρωτήματος ἐντοπίζεται στή μικρή πραγματεία τοῦ Ἀριστοτέλους Περί Ψυχῆς, στήν ὁποία ἡ ἀλήθεια ἀναζητεῖται καί ὑπάρχει στά ἐν συνθέσει ἤ ἐν διαιρέσει τελοῦντα νοήματα.
Καθώς ἡ θήρευση τοῦ ἀληθοῦς ὡς ἀνθρώπινη λειτουργία φέρει μεθ’ ἑαυτῆς στοιχεῖα ἐπάλληλων ἐπιπέδων, ὁρισμένα ἐκ τῶν ὁποίων στήν ἐμφανῆ ἤ τελική ἀποτύπωσή τους δέν εἶναι εὐδιακρίτως ἀποτυπωμένα, τό ζήτημα τῆς ἀληθείας συσχετίζεται μέ τήν πολυδιάστατη συμπλοκή τῆς αἰσθήσεως, τῆς φαντασίας καί τοῦ νοῦ.
Σκοπός τῆς παραπάνω ἐργασίας εἶναι νά διακριθοῦν σέ κάθε στάδιο τῶν ἐξηγητικῶν πολυερμηνειῶν οἱ ἐπάλληλες φιλοσοφικές ἐπιστρωματώσεις πού ἔχουν ἐπιθέσει οἱ Ὑπομνηματιστές (Ἀλέξανδρος Ἀφροδισιεύς, Θεμίστιος, Ἰωάννης Φιλόπονος, Σιμπλίκιος, Σοφονίας) στήν ἀριστοτελική περί ἀληθείας διδασκαλία.
 
Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη
ISBN: 978-960-267-265-5

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.