«Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΘΕΟΝ ΠΙΣΤΕΩΣ»
«Μέ τήν δύναμη τῆς πίστεως …» !!

Ἕνας ὁλόκληρος λαός καί μαζί του ἅπασα ἡ οἰκουμένη ἔζησε μέ τό ὄραμα τῆς σωτηρίας. Ἕνα θαυμαστό πλῆθος ἀνθρώπων ἔζησε στά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ μία ἐλπίδα μέ μία προσδοκία. Νά ἰδοῦν τόν ἐκλεκτό τοῦ Θεοῦ, τόν ἀπεσταλμένο τοῦ ἐπουρανίου Πατρός, τόν Μεσσία Ἰησοῦ Χριστό του, ἐπί γῆς Σωτήρα καί Λυτρωτή του.

Ὅλους αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἐπικαλεῖται καί παρουσιάζει σήμερα τήν πρό τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Κυριακή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τούς μνημονεύει ὅλους μαζί καί τόν καθένα ξεχωριστά. Στέκεται μπροστά στά λαμπρά κατορθώματά τους, προβάλλει τήν ἡρωϊκή πίστη τους. Κι ὁ λόγος εἶναι προφανής γιά νά μᾶς στερεώσει στήν πίστη μας καί νά ἰσχυροποιήσει τήν ὑπομονή μας, καί ἐμᾶς πού ζοῦμε μέ ἀνάλογη πίστη. Ἐκεῖνοι στά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀνέμεναν τήν πρώτην παρουσία τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς. Καί ἐμεῖς μαζί τους ἀναμένουμε τήν δεύτερη παορυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἴδια πίστη ἐμψύχωνε ἐκείνους, ἡ ἴδια πίστη ἐμψυχώνει καί ἐμᾶς τώρα. Ἡ δύναμή της εἶναι μεγάλη :

α-Ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι ἀκαταμάχητη δύναμη.

Ὅλοι ὅσοι μνημονεύονται στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μᾶς βεβαιώνουν γιά ἕνα θέμα, ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι ὅπλο ἀκαταμάχητο γιά τόν ἄνθρωπο. Ὅλα τά κατορθώματα τῶν μνημονευομένων ἁγίων δέν ὀφείλονται σέ κατορθώματα ἀνθρωπίνης δυνάμεως ἀλλά στή νικηφόρα δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἐχθροί ἰσχυροί καί φοβεροί ἔπεσαν ἐναντίον τους κι αὐτοί ἀνεδείχθησαν ἀνώτεροι. Τούς ἀπείλεισαν ἀνθρώπινες δυνάμεις ἰσχυρότατες καί τίς ἀντιμετώπισαν μέ μόνη τήν πίστη. Ἐγνώριζαν ὅτι ἡ πίστη στό Θεό δέν θά τούς ἐγκαταλείψει, δέν θά τούς προδώσει, δέν θά τούς ἀπογοητεύσει. Καί ἐπιβεβαιώθηκαν γι αὐτή τους τήν ἐμπιστοσύνη στό Θεό. Μέ τήν πίστη του πολέμησαν τήν ποικιλώνυμη καί ποικιλότροπη ἁμαρτία. Κι ὁ Θεός τούς ἀξίωσε νά συγκαταλεχθοῦν στήν ποίμνη τῶν ἐκλεκτῶν του.

Ἀλλά τί χρειάζεται νά τρέξουμε τόσο πίσω καί μακριά μας. Στίς μέρες μας βλέπουμε καί ζοῦμε τό θρίαμβο αὐτῆ τῆς ἀκαταμάχητης δυνάμεως. Λαοί ἔζησαν στό πιό ἀπάνθρωπα καί ἄθεα καθεστῶτα καί δέν ἐπρόδωσαν τήν πίστη τους. Ἄνθρωποι πού ἐδιώχθηκαν, πού φυλακίσθηκαν ἐπειδή ἐπίστευαν στό Θεό σήμερα τιμῶνται καί ἐξυψώνονται. Ἐκεῖ πού ἡ πίστη πολεμήθηκε ἀπηνῶς καί ἀνηλεῶς ἐκεῖ ἐγιγαντώθηκε καί ἔγινε φλόγα πού κατέκαψε τούς διῶκτες, ἔγινε ποτάμι πού παρέσυρε τούς τυράννους. Ἐκεῖ πού ἐκκλησίες καί μοναστήρια ἐλεηλατήθηκαν καί βεβηλώθηκαν σήμερα εἶναι τόποι λατρείας, τόποι μετανοίας, τόποι σωτηρίας, τόποι ἐλπίδος καί προσδοκίας. Σήμερα ἐπαληθεύεται καί ἐπιβεβαιώνεται τό θεομητορικό λόγιο ὅτι ὁ Παντοδύναμος Θεός «καθεῖλεν δυνάστας ἀπό θρόνων καί ὕψωσε ταπεινούς». Ναί ἀδελφοί μου, ὁ Θεός κατέβασε, ἐγκρέμισε ἀπό τούς θρόνους τους τούς τυράννους τοῦ λαοῦ του καί ἐξύψωσε τούς ταπεινούς καί πονεμένους Χριστιανούς.

β- Ἡ πίστη στό Θεό εἶναι πηγή ἐλπίδος καί ὑπομονῆς.

Ἀπ’ αὐτήν τήν πίστη οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τῆς Καινῆς Διαθήκης ἄντλησαν καί ἀντλοῦν ἐλπίδα, ὑπομονή, θάρρος καί ἀνδρεία. Αὐτή τούς ἐμψύχωσε. Αὐτή ἡ πίστη μπορεῖ νά ἐμψυχώσει καί ἐμᾶς σήμερα. Μ’ αὐτή τήν πίστη θά ζήσουμε, θά παλέψουμε, θά ἀγωνισθοῦμε, ἀν χρειασθεῖ θά μαρτυρήσουμε. Ἐλπίζουμε στό Θεό καί ὁ Θεός εἶναι ἀξιόπιστος. Δέν πρέπει νά δειλιάζουμε, νά ντρεπόμαστε, μαζί μέ τόν Κύριο θά νικήσουμε.

Ἀδελφοί μου,

Σέ λίγες μέρες θά ἑορτάσουμε Χριστούγεννα. Ὁ Χριστός ἦταν ἡ προσδοκία ὅλων τῶν ἐθνῶν. Ὁ Χριστός εἶναι καί πάλι ἡ προσδοκία ὅλης τῆς Οἰκουμένης. Σ’ αὐτήν ἀποβλέπουμε. Σ’ αὐτήν στηριζόμαστε. Ἦλθε γιά νά φυτεύσει στίς καρδιές ὅλων τῶν ἀνθρώπων αὐτήν τήν ἀκαταμάχητη καί ἐλπιδοφόρα δύναμη ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΟ.

Ναί ἀγαπητοί μου. Ἐμπιστευθεῖτε καί ἐλπίσατε ἐπί Κύριον. Ἐμπιστευθεῖτε τήν ζωή σας στό Θεό. Ἐμπιστευθεῖτε τήν οἰκογένειά σας, τά ἀγαθά σας. Ζῆστε μέ ἐλπίδα στό Θεό καί δέν θά ἀπελπιστεῖτε. Χαρεῖται τήν ἀσφάλεια τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Καλλιεργεῖστε τήν μοναδική ἀνίκητη δύναμη. Πιστέψτε ὅτι

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΜΑΣ.
Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΕ ΤΟΥ ΤΟ ΝΟΥ, ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ, ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ.
Αὐτό ἀναμένει ἀπό ὅλους μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Δεκαπενταύγουστος και πανδημία

Του Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Κυκκώτη   Όπως για πρώτη φορά ζήσαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα με ένα οδυνηρό τρόπο, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, που...

Ας γιορτάσουμε όλοι μαζί τον θάνατο

Είναι η μοναδική φορά στην ανθρώπινη ιστορία που γιορτάζεται ο θάνατος. Και αυτό, βέβαια, συμβαίνει μέσα στο χριστιανικό χώρο και τόπο, γιατί ο θάνατος...

Ολοκληρώθηκαν οι Παρακλήσεις της Παναγίας στην Ι.Μ. Λαγκαδά

Ολοκληρώθηκαν το εσπέρας της Πέμπτης 13 Αυγούστου ε.έ., οι Ιερές Ακολουθίες των Παρακλήσεων προς την Υπεραγία Θεοτόκο, εις την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και...

Ο Μητροπολίτης Σύμης χοροστατών των Ιερών Παρακλήσεων

Καθ’ ὄλη τὴν διάρκεια τοῦ Δεκαπενταύγουστου, σέ ὅλες τίς ἐνορίες, τελοῦνταν οἱ ἱερές Παρακλήσεις πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας καὶ ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ...

Ο Μητρ. Λαρίσης στον Ι.Ν. Γενεσίου της Θεοτόκου Σπηλιάς για την Παράκληση της Παναγίας

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως, της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

Μητροπολίτης Aιτωλίας: Mὴν ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμό. Ὅποιοι κι ἄν μᾶς ζητήσουν… μὴν τοὺς ἀκούσουμε!

Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, Μιὰ «ὄασι» εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τὴν ὁποία ζοῦμε σήμερα. Μιὰ «ὄασι» δροσερή καί πνευματικὴ, ἡ ὁποία μέσα...

Η ακολουθία των Εγκωμίων του Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Νάουσα

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, ξεκίνησαν όπως κάθε χρόνο στην Ημαθία οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την...

«…και Παραμυθίαν ουκ έχω πλην σου…»

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ, κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2020 Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, παιδιά μου εν Κυρίω αγαπημένα,  «…ΚΑΙ...

«Συ γαρ ει της όντως αληθινής Ζωής η μήτηρ»

Ιεροδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής Ραφαήλ Μισιαούλη «Χαίρε, πύλη, η μόνω των Βασιλεί, εις την είσοδον της καθ’ ημάς αφωρισμένη ζωοπλαστίας,  των κλείθρων σοι...

«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε»

(Προσέγγιση του μυστηρίου της Θεομήτορος) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η μεγάλη θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι (θα πρέπει να είναι) ευκαιρία για...

Ολοκληρώθηκε η περιοδεία του Φθιώτιδος Συμεών για τις Παρακλήσεις της Παναγίας

Ολοκληρώθηκαν με ευλάβεια οι Ιερές Παρακλήσεις της Παναγίας μας απ' άκρου εις άκρον και στην Ιερά Μητρόπολή μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών όλες...

Στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι ο Μητρ. Κορίνθου για την Παράκληση της Παναγίας

Στον Ι. Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι τέλεσε την Ι. Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος, ομιλώντας στους...

Τί πρέπει νά γνωρίζουμε γιά τή Γιόγκα

Τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται στήν πατρίδα μας ἡ ἐξάπλωση τοῦ φαινομένου τῆς Γιόγκα, γιά τήν ὁποία ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει ἐπανειλημμένως...

Νέα Μοναχή στην Ιερά Μονή Παναγίας Λαμπηδώνος

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της περιοδείας του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ιγνατίου, τον φετινό Δεκαπενταύγουστο, κατά τον οποίο χοροστάτησε στις ακολουθίες των Παρακλητικών Κανόνων στην Υπεραγία Θεοτόκο,...

Τό Θεοτοκάριον

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι μεγάλη Θεο­μητορική ἑορτή πού δείχνει τό μεγαλεῖο καί τήν δόξα...