«Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΘΕΟΝ ΠΙΣΤΕΩΣ»
«Μέ τήν δύναμη τῆς πίστεως …» !!

Ἕνας ὁλόκληρος λαός καί μαζί του ἅπασα ἡ οἰκουμένη ἔζησε μέ τό ὄραμα τῆς σωτηρίας. Ἕνα θαυμαστό πλῆθος ἀνθρώπων ἔζησε στά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ μία ἐλπίδα μέ μία προσδοκία. Νά ἰδοῦν τόν ἐκλεκτό τοῦ Θεοῦ, τόν ἀπεσταλμένο τοῦ ἐπουρανίου Πατρός, τόν Μεσσία Ἰησοῦ Χριστό του, ἐπί γῆς Σωτήρα καί Λυτρωτή του.

Ὅλους αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἐπικαλεῖται καί παρουσιάζει σήμερα τήν πρό τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Κυριακή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τούς μνημονεύει ὅλους μαζί καί τόν καθένα ξεχωριστά. Στέκεται μπροστά στά λαμπρά κατορθώματά τους, προβάλλει τήν ἡρωϊκή πίστη τους. Κι ὁ λόγος εἶναι προφανής γιά νά μᾶς στερεώσει στήν πίστη μας καί νά ἰσχυροποιήσει τήν ὑπομονή μας, καί ἐμᾶς πού ζοῦμε μέ ἀνάλογη πίστη. Ἐκεῖνοι στά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀνέμεναν τήν πρώτην παρουσία τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς. Καί ἐμεῖς μαζί τους ἀναμένουμε τήν δεύτερη παορυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἴδια πίστη ἐμψύχωνε ἐκείνους, ἡ ἴδια πίστη ἐμψυχώνει καί ἐμᾶς τώρα. Ἡ δύναμή της εἶναι μεγάλη :

α-Ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι ἀκαταμάχητη δύναμη.

Ὅλοι ὅσοι μνημονεύονται στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μᾶς βεβαιώνουν γιά ἕνα θέμα, ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι ὅπλο ἀκαταμάχητο γιά τόν ἄνθρωπο. Ὅλα τά κατορθώματα τῶν μνημονευομένων ἁγίων δέν ὀφείλονται σέ κατορθώματα ἀνθρωπίνης δυνάμεως ἀλλά στή νικηφόρα δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἐχθροί ἰσχυροί καί φοβεροί ἔπεσαν ἐναντίον τους κι αὐτοί ἀνεδείχθησαν ἀνώτεροι. Τούς ἀπείλεισαν ἀνθρώπινες δυνάμεις ἰσχυρότατες καί τίς ἀντιμετώπισαν μέ μόνη τήν πίστη. Ἐγνώριζαν ὅτι ἡ πίστη στό Θεό δέν θά τούς ἐγκαταλείψει, δέν θά τούς προδώσει, δέν θά τούς ἀπογοητεύσει. Καί ἐπιβεβαιώθηκαν γι αὐτή τους τήν ἐμπιστοσύνη στό Θεό. Μέ τήν πίστη του πολέμησαν τήν ποικιλώνυμη καί ποικιλότροπη ἁμαρτία. Κι ὁ Θεός τούς ἀξίωσε νά συγκαταλεχθοῦν στήν ποίμνη τῶν ἐκλεκτῶν του.

Ἀλλά τί χρειάζεται νά τρέξουμε τόσο πίσω καί μακριά μας. Στίς μέρες μας βλέπουμε καί ζοῦμε τό θρίαμβο αὐτῆ τῆς ἀκαταμάχητης δυνάμεως. Λαοί ἔζησαν στό πιό ἀπάνθρωπα καί ἄθεα καθεστῶτα καί δέν ἐπρόδωσαν τήν πίστη τους. Ἄνθρωποι πού ἐδιώχθηκαν, πού φυλακίσθηκαν ἐπειδή ἐπίστευαν στό Θεό σήμερα τιμῶνται καί ἐξυψώνονται. Ἐκεῖ πού ἡ πίστη πολεμήθηκε ἀπηνῶς καί ἀνηλεῶς ἐκεῖ ἐγιγαντώθηκε καί ἔγινε φλόγα πού κατέκαψε τούς διῶκτες, ἔγινε ποτάμι πού παρέσυρε τούς τυράννους. Ἐκεῖ πού ἐκκλησίες καί μοναστήρια ἐλεηλατήθηκαν καί βεβηλώθηκαν σήμερα εἶναι τόποι λατρείας, τόποι μετανοίας, τόποι σωτηρίας, τόποι ἐλπίδος καί προσδοκίας. Σήμερα ἐπαληθεύεται καί ἐπιβεβαιώνεται τό θεομητορικό λόγιο ὅτι ὁ Παντοδύναμος Θεός «καθεῖλεν δυνάστας ἀπό θρόνων καί ὕψωσε ταπεινούς». Ναί ἀδελφοί μου, ὁ Θεός κατέβασε, ἐγκρέμισε ἀπό τούς θρόνους τους τούς τυράννους τοῦ λαοῦ του καί ἐξύψωσε τούς ταπεινούς καί πονεμένους Χριστιανούς.

β- Ἡ πίστη στό Θεό εἶναι πηγή ἐλπίδος καί ὑπομονῆς.

Ἀπ’ αὐτήν τήν πίστη οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τῆς Καινῆς Διαθήκης ἄντλησαν καί ἀντλοῦν ἐλπίδα, ὑπομονή, θάρρος καί ἀνδρεία. Αὐτή τούς ἐμψύχωσε. Αὐτή ἡ πίστη μπορεῖ νά ἐμψυχώσει καί ἐμᾶς σήμερα. Μ’ αὐτή τήν πίστη θά ζήσουμε, θά παλέψουμε, θά ἀγωνισθοῦμε, ἀν χρειασθεῖ θά μαρτυρήσουμε. Ἐλπίζουμε στό Θεό καί ὁ Θεός εἶναι ἀξιόπιστος. Δέν πρέπει νά δειλιάζουμε, νά ντρεπόμαστε, μαζί μέ τόν Κύριο θά νικήσουμε.

Ἀδελφοί μου,

Σέ λίγες μέρες θά ἑορτάσουμε Χριστούγεννα. Ὁ Χριστός ἦταν ἡ προσδοκία ὅλων τῶν ἐθνῶν. Ὁ Χριστός εἶναι καί πάλι ἡ προσδοκία ὅλης τῆς Οἰκουμένης. Σ’ αὐτήν ἀποβλέπουμε. Σ’ αὐτήν στηριζόμαστε. Ἦλθε γιά νά φυτεύσει στίς καρδιές ὅλων τῶν ἀνθρώπων αὐτήν τήν ἀκαταμάχητη καί ἐλπιδοφόρα δύναμη ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΟ.

Ναί ἀγαπητοί μου. Ἐμπιστευθεῖτε καί ἐλπίσατε ἐπί Κύριον. Ἐμπιστευθεῖτε τήν ζωή σας στό Θεό. Ἐμπιστευθεῖτε τήν οἰκογένειά σας, τά ἀγαθά σας. Ζῆστε μέ ἐλπίδα στό Θεό καί δέν θά ἀπελπιστεῖτε. Χαρεῖται τήν ἀσφάλεια τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Καλλιεργεῖστε τήν μοναδική ἀνίκητη δύναμη. Πιστέψτε ὅτι

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΜΑΣ.
Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΕ ΤΟΥ ΤΟ ΝΟΥ, ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ, ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ.
Αὐτό ἀναμένει ἀπό ὅλους μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Ψυχοσάββατα», μέρες αφιερωμένες στις ψυχές των κεκοιμημένων

 Αρχιμανδρίτης του οικουμενικού θρόνου π. Μελχισεδέκ Αμπελικάκης Τι είναι το Ψυχοσάββατο και πόσα Ψυχοσάββατα έχει η Εκκλησία μας; κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους. Όπως...

Κλῆρος καί ἐκκοσμίκευση

ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη «Ὁ Ἱερέας εἶναι ὁ ἀγγελιοφόρος, ὁ κήρυκας τοῦ θείου νόμου. Οἱ ἄνθρω­ποι ἀπό αὐτόν ζητοῦν νά μάθουν τόν θεῖον νόμον» (Μαλ....

ΚΖ΄ Παύλεια : «Το μυστήριο της Εξομολόγησης στον καιρό της πανδημίας». Ημερίδα Πνευματικών

Στο πλαίσιο των ΚΖ´ Παυλείων την Πέμπτη 17 Ιουνίου το πρωί στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή...

Ιερατική Σύναξη στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου

Με την παρουσία όλων των Κληρικών της Ι. Μητροπόλεως μας πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021, η 34η Ιερατική Σύναξη, στον Ι. Καθεδρικό Ναό...

Η Λιτανεία του Απ. Παύλου στην Καβάλα στην διακριτική ευχέρεια του Χαρδαλιά

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου και σε συνέχεια κοινής συνεντεύξεως τύπου που παρεχώρησαν ο Σεβ....

Εφραίμ: Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου

Για κρίσιμες ώρες μιλούν οι γιατροί – Παρά τα σημάδια σταθεροποίησης, σήμερα το απόγευμα υπέστη σηπτικό σοκ Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες η υγεία του...
video

Θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί;

Θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί; Πολύς λόγος γίνεται για το αν θα πλανηθούν οι εκλεκτοί. Πολύς λόγος γίνεται για ορισμένα «εδάφια» της Αγίας Γραφής...

Η Εξόδιος Ακολουθία του Αρχιμανδρίτη Αλεξίου Εγκλειστριώτου

Με τη δέουσα εκκλησιαστική τάξη, σε κλίμα βαθύτατου πένθους και έντονης συγκίνησης, προπέμφθηκε στην αιωνιότητα, το απόγευμα της Τρίτης, 15 Ιουνίου 2021, ο μακαριστός...

Ἅγιος Παΐσιος: «Νά δοξάσετε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ διά τῆς ἐπιστήμης»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ὁ λόγος αὐτός πού ἔθεσα στήν ἐπικεφαλίδα τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ εἶναι λόγος τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ἀπό μιά ἐπιστολή,...

ΚΖ΄ Παύλεια : «Η προσφορά των γυναικών στην Επανάσταση». Ημερίδα πρεσβυτερών και μητέρων κληρικών.

Στο πλαίσιο των ΚΖ´ Παυλείων την Τρίτη 15 Ιουνίου το πρωί στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή...

Μία ακόμη δέσμευση του υλοποίησε ο Φθιώτιδος Συμεών

Τα 149 παιδιά και τους γονείς τους, που φιλοξενούνται προσωρινά στον προσφυγικό καταυλισμό των Θερμοπυλών, επισκέφτηκε για πρώτη φορά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ....
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε το περιβάλλον»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου, η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλληλες δράσεις»,...

Η εορτή του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια κατά τη μοναστηριακή τάξη εορτάστηκε πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος και της μητρός αυτού, Αγίας Μόνικας. Αρκετοί πιστοί...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Λαρίσης

Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερωνύμου του πενταγλώσσου, στον Ιερό...

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια απ’ την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει η Ι.Μ. Παροναξίας

Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας τιμώντας τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στον αγωνιστή Ιεράρχη Ιερόθεο Αριστάρχου...