«Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΘΕΟΝ ΠΙΣΤΕΩΣ»
«Μέ τήν δύναμη τῆς πίστεως …» !!

Ἕνας ὁλόκληρος λαός καί μαζί του ἅπασα ἡ οἰκουμένη ἔζησε μέ τό ὄραμα τῆς σωτηρίας. Ἕνα θαυμαστό πλῆθος ἀνθρώπων ἔζησε στά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ μία ἐλπίδα μέ μία προσδοκία. Νά ἰδοῦν τόν ἐκλεκτό τοῦ Θεοῦ, τόν ἀπεσταλμένο τοῦ ἐπουρανίου Πατρός, τόν Μεσσία Ἰησοῦ Χριστό του, ἐπί γῆς Σωτήρα καί Λυτρωτή του.

Ὅλους αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἐπικαλεῖται καί παρουσιάζει σήμερα τήν πρό τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Κυριακή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τούς μνημονεύει ὅλους μαζί καί τόν καθένα ξεχωριστά. Στέκεται μπροστά στά λαμπρά κατορθώματά τους, προβάλλει τήν ἡρωϊκή πίστη τους. Κι ὁ λόγος εἶναι προφανής γιά νά μᾶς στερεώσει στήν πίστη μας καί νά ἰσχυροποιήσει τήν ὑπομονή μας, καί ἐμᾶς πού ζοῦμε μέ ἀνάλογη πίστη. Ἐκεῖνοι στά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀνέμεναν τήν πρώτην παρουσία τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς. Καί ἐμεῖς μαζί τους ἀναμένουμε τήν δεύτερη παορυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἴδια πίστη ἐμψύχωνε ἐκείνους, ἡ ἴδια πίστη ἐμψυχώνει καί ἐμᾶς τώρα. Ἡ δύναμή της εἶναι μεγάλη :

α-Ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι ἀκαταμάχητη δύναμη.

Ὅλοι ὅσοι μνημονεύονται στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μᾶς βεβαιώνουν γιά ἕνα θέμα, ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι ὅπλο ἀκαταμάχητο γιά τόν ἄνθρωπο. Ὅλα τά κατορθώματα τῶν μνημονευομένων ἁγίων δέν ὀφείλονται σέ κατορθώματα ἀνθρωπίνης δυνάμεως ἀλλά στή νικηφόρα δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἐχθροί ἰσχυροί καί φοβεροί ἔπεσαν ἐναντίον τους κι αὐτοί ἀνεδείχθησαν ἀνώτεροι. Τούς ἀπείλεισαν ἀνθρώπινες δυνάμεις ἰσχυρότατες καί τίς ἀντιμετώπισαν μέ μόνη τήν πίστη. Ἐγνώριζαν ὅτι ἡ πίστη στό Θεό δέν θά τούς ἐγκαταλείψει, δέν θά τούς προδώσει, δέν θά τούς ἀπογοητεύσει. Καί ἐπιβεβαιώθηκαν γι αὐτή τους τήν ἐμπιστοσύνη στό Θεό. Μέ τήν πίστη του πολέμησαν τήν ποικιλώνυμη καί ποικιλότροπη ἁμαρτία. Κι ὁ Θεός τούς ἀξίωσε νά συγκαταλεχθοῦν στήν ποίμνη τῶν ἐκλεκτῶν του.

Ἀλλά τί χρειάζεται νά τρέξουμε τόσο πίσω καί μακριά μας. Στίς μέρες μας βλέπουμε καί ζοῦμε τό θρίαμβο αὐτῆ τῆς ἀκαταμάχητης δυνάμεως. Λαοί ἔζησαν στό πιό ἀπάνθρωπα καί ἄθεα καθεστῶτα καί δέν ἐπρόδωσαν τήν πίστη τους. Ἄνθρωποι πού ἐδιώχθηκαν, πού φυλακίσθηκαν ἐπειδή ἐπίστευαν στό Θεό σήμερα τιμῶνται καί ἐξυψώνονται. Ἐκεῖ πού ἡ πίστη πολεμήθηκε ἀπηνῶς καί ἀνηλεῶς ἐκεῖ ἐγιγαντώθηκε καί ἔγινε φλόγα πού κατέκαψε τούς διῶκτες, ἔγινε ποτάμι πού παρέσυρε τούς τυράννους. Ἐκεῖ πού ἐκκλησίες καί μοναστήρια ἐλεηλατήθηκαν καί βεβηλώθηκαν σήμερα εἶναι τόποι λατρείας, τόποι μετανοίας, τόποι σωτηρίας, τόποι ἐλπίδος καί προσδοκίας. Σήμερα ἐπαληθεύεται καί ἐπιβεβαιώνεται τό θεομητορικό λόγιο ὅτι ὁ Παντοδύναμος Θεός «καθεῖλεν δυνάστας ἀπό θρόνων καί ὕψωσε ταπεινούς». Ναί ἀδελφοί μου, ὁ Θεός κατέβασε, ἐγκρέμισε ἀπό τούς θρόνους τους τούς τυράννους τοῦ λαοῦ του καί ἐξύψωσε τούς ταπεινούς καί πονεμένους Χριστιανούς.

β- Ἡ πίστη στό Θεό εἶναι πηγή ἐλπίδος καί ὑπομονῆς.

Ἀπ’ αὐτήν τήν πίστη οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τῆς Καινῆς Διαθήκης ἄντλησαν καί ἀντλοῦν ἐλπίδα, ὑπομονή, θάρρος καί ἀνδρεία. Αὐτή τούς ἐμψύχωσε. Αὐτή ἡ πίστη μπορεῖ νά ἐμψυχώσει καί ἐμᾶς σήμερα. Μ’ αὐτή τήν πίστη θά ζήσουμε, θά παλέψουμε, θά ἀγωνισθοῦμε, ἀν χρειασθεῖ θά μαρτυρήσουμε. Ἐλπίζουμε στό Θεό καί ὁ Θεός εἶναι ἀξιόπιστος. Δέν πρέπει νά δειλιάζουμε, νά ντρεπόμαστε, μαζί μέ τόν Κύριο θά νικήσουμε.

Ἀδελφοί μου,

Σέ λίγες μέρες θά ἑορτάσουμε Χριστούγεννα. Ὁ Χριστός ἦταν ἡ προσδοκία ὅλων τῶν ἐθνῶν. Ὁ Χριστός εἶναι καί πάλι ἡ προσδοκία ὅλης τῆς Οἰκουμένης. Σ’ αὐτήν ἀποβλέπουμε. Σ’ αὐτήν στηριζόμαστε. Ἦλθε γιά νά φυτεύσει στίς καρδιές ὅλων τῶν ἀνθρώπων αὐτήν τήν ἀκαταμάχητη καί ἐλπιδοφόρα δύναμη ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΟ.

Ναί ἀγαπητοί μου. Ἐμπιστευθεῖτε καί ἐλπίσατε ἐπί Κύριον. Ἐμπιστευθεῖτε τήν ζωή σας στό Θεό. Ἐμπιστευθεῖτε τήν οἰκογένειά σας, τά ἀγαθά σας. Ζῆστε μέ ἐλπίδα στό Θεό καί δέν θά ἀπελπιστεῖτε. Χαρεῖται τήν ἀσφάλεια τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Καλλιεργεῖστε τήν μοναδική ἀνίκητη δύναμη. Πιστέψτε ὅτι

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΜΑΣ.
Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΕ ΤΟΥ ΤΟ ΝΟΥ, ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ, ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ.
Αὐτό ἀναμένει ἀπό ὅλους μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πως να περάσεις τη νύχτα σου…

Το βράδυ, με το τέλος όλων των έργων της ημέρας, ευχαρίστησε τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες πού έλαβες κατά τη διάρκεια της ημέρας,...

Μητροπολίτης Διδυμοτείχου: Νά πιστεύουμε χωρίς συμβιβασμούς καί ἐκπτώσεις

Στν Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ορεστιάδος ιερούργησε την Κυριακή των Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, 31 του μηνός Μαΐου ε.ε. ο Σεβασμιώτατος...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων στην Μητρόπολη Νεαπόλεως

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου ιερούργησε ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας, την Κυριακή 31 Μαΐου 2020. Κυριακή των αγίων Πατέρων σήμερα και η μνήμη...

Μητροπολίτης Σύρου: H περίοδος αυτή είναι ευκαιρία προβληματισμού και αλλαγής τρόπου ζωής

Στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής, της επιλεγομένης και «Αγίας», όπου φυλάσσεται από αιώνων η ομώνυμη θαυματουργός Εικόνα, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο...

Συναξάρι 1ης Ἰουνίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἰουστίνου, τοῦ Φιλοσόφου. Ὁ «θαυμασιώτατος» Ἰουστίνος, κατά τόν μαθητή του Τατιανό, ἐγεννήθηκε...

Υπέρ αναπαύσεως Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Γερβασίου Σαρασίτη

Την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 τελέσθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, όπως και σε όλους τους ναούς της πόλης μας, τρεις Θείες Λειτουργίες...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων στον Άγιο Χριστόφορο Παγγαίου

ην Κυριακή 31 Μαΐου 2020, των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ενοριακό...

Στο Αργυροπούλι ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος. Στο κήρυγμα του, ο σεπτός μας Ποιμενάρχης αναφέρθηκε στην Αποστολική...
video

Φθιώτιδος: «Έχουμε ανάγκη από Πατέρες που θα μεταδίδουν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού»

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την τελευταία Ενορία της Μητροπόλεως του στα σύνορα με τον Νομό Βοιωτίας, η οποία συνδέει πνευματικά την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος...

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου στην Καλαμάτα

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας τέλεσε την Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας...

Χειροθεσία Πρωτοπρεσβυτέρου στο Σύδνεϋ

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, με την ευκαιρία του εορτασμού της μνήμης των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου. Την...

5ετές Μνημόσυνο Γέροντος Χρυσοστόμου Γκέλμπεση στη Μονή Ελευθερωτρίας Ζακύνθου

Κείμενο και ποίημα: π. Παναγιώτης Καποδίστριας Φωτο-ανταπόκριση: π. Σεραφείμ Κονίδης Σήμερα το πρωί, Κυριακή των Αγίων Πατέρων, 31η Μαΐου 2020, στη Γυναικεία Μονή Παναγίας της Ελευθερωτρίας Ζακύνθου, πραγματοποιήθηκε Αρχιερατική...

16 χρόνια ακώλυτης λειτουργίας του Ξενώνα συνοδών ασθενών της Ι.Μ. Νεαπόλεως

ΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Συμπληρώνονται φέτος, 16 χρόνια ακώλυτης λειτουργίας...

Μελιτηνής Μάξιμος: H εκκοσμίκευση και ο ζηλωτισμός κατατρώγουν το σώμα της Εκκλησίας

Σήμερα, Κυριακή των 318 Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου, ήταν η πρώτη Κυριακή επαναλειτουργίας των Ι. Ναών στη Γαλλία με τη συμμετοχή πιστών....

Μνημόσυνο των Ηρωικώς Πεσόντων Καταδρομέων Αλεξιπτωτιστών και Ιερολοχιτών

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την 31η του τρέχοντος μηνός Μαΐου ε.έ., ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά και εορτάζει την μνήμη των Αγίων...