Την Τρίτη Κυριακή μετά το Άγιο Πάσχα, η οποία είναι γνωστή σε όλους μας ως Κυριακή των μυροφόρων, η εκκλησία μας επαναφέρει ξανά στο μυαλό τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν την Μεγάλη Παρασκευή. Έτσι τιμάμε τους δύο τολμηρούς άντρες τον Ιωσήφ τον από Αριμαθαίας που ήταν ευσχήμων βουλευτής και τον Νικόδημο τον νυκτερινό μαθητή, αλλά κυρίως τιμούμε τις μυροφόρες γυναίκες και την ανδρεία και την γενναιότητα που επέδειξαν.

Όπως γνωρίζουμε από τις ευαγγελικές διηγήσεις οι γυναίκες από την πρώτη στιγμή που γνώρισαν τον Χριστό έγιναν πιστές μαθήτριες του, τον ακολουθούσαν «αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας» και άκουγαν τα σωτηρία λόγια Του τα οποία κρατούσαν βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Ήταν εκείνες που με όλη την δύναμη και την αγάπη τους διακονούσαν τον Χριστό και τους μαθητές του με τα υπάρχοντα που διέθεταν «διακονοῦσαι αὐτῷ».

Ήταν εκείνες οι οποίες στην πιο σημαντική στιγμή, όταν όλοι είχαν εγκαταλείψει τον Χριστό μόνο του επάνω στο σταυρό έδειξαν την ανδρεία τους και στάθηκαν δίπλα Του. Καθώς όπως γνωρίζουμε από τις ευαγγελικές περικοπές την ώρα της σταύρωσης οι μόνοι που βρίσκονταν εκεί ήταν η μητέρα Του Κυρίου η Παναγία, ο αγαπημένος του μαθητής ο Ιωάννης και οι μυροφόρες γυναίκες «Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς ἦν καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆ μήτηρ καὶ Σαλώμη». Οι μαθητές του Κυρίου είχαν κρυφτεί διότι φοβόντουσαν. Ο Ιούδας που τον είχε παραδώσει στους γραμματείς και στους φαρισαίους για τριάντα αργύρια έπειτα κρεμάστηκε και ο μαθητής του ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές, ορκιζόμενος πως δεν είναι μαθητής του μπροστά σε μια υπηρέτρια.

Η σημαντικότερη όμως στιγμή κατά την όποια οι μυροφόρες γυναίκες επέδειξαν την ανδρεία τους και την αγάπη του απέναντι στον Κύριο ήταν την ημέρα της Αναστάσεως. Ήταν γνωστό πως ο τάφος ήταν σφραγισμένος με έναν μεγάλο και βαρύ λίθο και ρωμαίοι στρατιώτες περιφρουρούσαν τον τάφο μήπως έρθουν οι μαθητές του και κλέψουν το σώμα του. Οι γυναίκες κουβαλώντας μαζί τους τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει για τον ενταφιασμό του Χριστού πλησίασαν το μνημείο και εκεί άγγελος Κύριου τους ανακοινώσε «Μὴ ἐκθαμβεῖσθε, Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον, ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὦδε, ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν, ἀλλ’ ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ». Καθώς όμως πήγαιναν να πουν τα νέα στους μαθητές του, τις συνάντησε ο Ιησούς, και είπε σ’ αυτές «Χαίρετε». Αυτές τον πλησίασαν, έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν. Ο Χριστός βλέποντας την ανδρεία, την αγάπη και τον ζήλο των γυναικών εμφανίστηκε ο ίδιος σε αυτές δίνοντας τους την μεγαλύτερη χαρά και την απόδειξη ότι αναστήθηκε και θα είναι μαζί τους «ἰδοῦ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος».

Η αλήθεια βεβαία είναι πως και στις μέρες μας υπάρχουν σύγχρονες μυροφόρες. Εάν κοιτάξουμε καλά στους ναούς οι γυναίκες είναι εκείνες που σπεύδουν «ὄρθρου βαθέος» όχι μόνο τις Κυριακές αλλά και σε όλες τις μεγάλες εορτές. Οι γυναίκες αγαπούν το Χριστό συνεχίζοντας την παράδοση των αγίων μυροφόρων. Σήμερα λοιπόν που τιμούμαι τις μυροφόρες αλλά και τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο ας μιμηθούμε την ανδρεία και την αγάπη που είχαν απέναντι στον Κύριο.

της Μαρίας Χατζησταμάτη

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.