Ἀγάπη. Μία λέξη, πολλὲς ἔννοιες, πολλὲς σημασίες. Καὶ ὅλες σωστές!
Ἀγάπη λέξη ἱερή, ἀγάπη λέξη θεία, ποὺ γράφεται μὲς στὶς καρδιές, καὶ ὄχι στὰ βιβλία!
Τελικά, τί εἶναι ἀγάπη, φίλοι μου;
“Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί” διαβάζουμε στὴν Ἁγία Γραφή. (Α΄ Ἰω. 4,16). Ἂς προσέξουμε τί λέει: δὲν λέει ὅτι ὁ Θεός ἔχει ἀγάπη· ἀλλὰ ὅτι, ὁ Θεός, εἶναι ἀγάπη.
Μιὰ ἀλήθεια τόσο γνωστή, μὰ καὶ τόσο ἄγνωστη…
Ἄγνωστη, γιατὶ αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ δὲν κατανοεῖται ἐγκεφαλικά, οὔτε νοησιαρχικά, οὔτε ἀναλύεται σὲ ἐπιστημονικὰ ἐργαστήρια, οὔτε ἑρμηνεύεται μὲ νομικίστικους κανόνες καὶ ἑτυμολογικοὺς ὁρισμούς, ἀλλὰ βιωματικά, μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου…
Ἡ λέξη “ἀγάπη”, εἶναι τόσο πολυφορτωμένη, τόσο πολυτραγουδισμένη, μὰ συνάμα καὶ τόσο διεφθαρμένη πού, μερικὲς φορές, ἀποφεύγω νὰ τὴ χρησιμοποιῶ! Γιατί;
Ἐπειδὴ ὅλοι μιλοῦν γιὰ ἀγάπη, ἀλλὰ τὶς περισσότερες φορὲς ἔχουν παρερμηνεύσει τὴν ἔννοιά της. Ὁ καθένας μας τῆς προσδίδει διαφορετικό νόημα. Ὁ καθένας μας τὴν κόβει καὶ τὴ ράβει στὰ μέτρα του. Τὴν κάνει σὰν τὸ πανί ποὺ κρύβει τὴ γύμνια του.
Ἡ ἀγάπη, ἕνα τόσο λεπτό, τόσο ἰδιαίτερο, ἀλλὰ καὶ τόσο προσωπικό θέμα, μπορεῖ νὰ φανερώσῃ πολλά περισσότερα ἀπὸ μιὰ ἔνδειξη ἁπλᾶ γιὰ τὸ πῶς τὴν ἀντιλαμβανόμαστε!
Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι μιὰ ἰδέα, οὔτε πολιτισμικὴ κουλτούρα… Δὲν εἶναι φόβος, ἐξάρτηση, ζήλια ἢ κτητικότητα…!
Ἡ ἀγάπη, δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀλλάζει μὲ τῆς τύχης τὰ γυρίσματα καὶ μὲ τὸ κάθε σκούντημα πέφτει καὶ χάνεται…!
Οὔτε εἶναι παιχνίδι τοῦ καιροῦ ποὺ κυλάει μὲ τὸ κυρτό του τὸ δρεπάνι…
Ἡ ἀγάπη δὲ μολογιέται μὲ λόγια, ἐκφράζεται μὲ πράξεις. Δὲ μετριέται μὲ τὰ λόγια ποὺ θὰ πῇς, ἀλλὰ μὲ τὶς θυσίες ποὺ μπορεῖς νὰ κάνῃς. Δὲν μποροῦν νὰ τὴν ἐκφράσουν τὰ χείλη, ἀλλὰ τὰ μάτια. Γιατί τὰ χείλη μποροῦν νὰ ἐκστομίσουν ψεύτικα λόγια, τὰ μάτια, ὅμως, χμμμ!…. εἶναι ἀδύνατο νὰ βγάλουν πλανερὴ λάμψη! Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ σοφός Ἀνατολίτης Τζελαλεντὶν Ρουμὶ εἶπε: «Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ ἐξάντας τῆς ἀλήθειας».
Ἡ ἀγάπη εἶναι ν’ ἀγαπᾶς• ἡ ἀγάπη εἶναι νὰ λιώνῃς σὰν τὸ κερί• ἡ ἀγάπη εἶναι νὰ πονᾶς, χωρίς νὰ τὸ μετανιώνῃς… οὔτε ἀλλάζει κατὰ τὸ δοκοῦν.
Ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, δὲν ἀλλάζει μὲ τὶς σύντομες ὧρες καὶ βδομάδες, Φτάνει μακριά μέχρι τὴν ἄκρη τῆς συντέλειας… μέχρι τὸ ἄπειρο…!
Δὲν εἶναι ἀγάπη, φίλε μου, ἂν ὁ ἄλλος σὲ πονάῃ… ἂν σὲ ἐλέγχῃ… ἂν φοβᾶσαι νὰ εἶσαι αὐτὸ ποὺ εἶσαι… ἂν σὲ δέρνῃ… ἂν σὲ ταπεινώνῃ… ἂν σοῦ ἀπαγορεύῃ νὰ φορᾶς τὰ ροῦχα ποὺ σοῦ ἀρέσουν… ἂν ἀμφιβάλλῃ γιὰ τὴν πνευματική σου ἱκανότητα… ἂν δὲν σέβεται τὴ θέλησή σου… ἂν σὲ θέλῃ γιὰ σκεῦος ἠδονῆς καὶ ὄχι σὰν σκεῦος ἐκλογῆς… ἂν ἀμφιβάλλῃ γιὰ τὸ λόγο σου… ἂν δὲν σὲ ἐμπιστεύεται… ἂν σὲ ἐμποδίζῃ νὰ μελετᾶς ἢ νὰ δουλεύῃς… ἂν σὲ ἀπατάῃ… ἂν σὲ ἀποκαλῇ ἠλίθια καὶ τρελή… ἂν κλαῖς περισσότερο ἀπ’ ὅτι χαμογελᾶς… ἂν ἐπηρεάζῃ τὰ παιδιά σου… ἂν λέῃ συνεχῶς ψέματα… δὲν εἶναι ἀγάπη ἂν σὲ ρίχνῃ, ἂν σὲ συγκρίνῃ, ἂν σὲ κάνῃ νὰ νιώθῃς μηδενικό!!!!!
Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀγάπη, αὐτὸ λέγεται “κακοποίηση”.
Καὶ συνεχίζω νὰ διερωτῶμαι: τί εἶναι ἀγάπη;
Προσπαθῶ νὰ βρῶ λόγια νὰ τὴν περιγράψω, νὰ δώσω μιὰ λογική-πιστευτὴ ἀπάντηση…!
Καὶ τί λόγια νὰ βρῇς ποὺ νὰ εἶναι ταιριαστὰ γιὰ τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη; Ἡ ἱσχύς της εἶναι τεράστια… δὲν κλονίζεται καὶ δὲν ἀλλάζει ἀπέναντι στὶς δυσκολίες καὶ ἂν τὸ κάνει, ὅταν τὸ κάνει, ἁπλῶς δὲν εἶναι ἀληθινή.
Ἡ ἀπάντηση, εἶναι πολλὴ πιὸ εὔκολη ἀπ’ ὅσο νομίζουμε.
Ἀγαπῶ θὰ πεῖ ἐγὼ ἀγαπῶ… τὸ τί κάνει ὁ ἄλλος, εἶναι δική του δουλειά. Ἡ ἀγάπη δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ τί περιμένεις νὰ πάρῃς, ἀλλὰ μὲ τὸ τί περιμένεις νὰ δώσῃς… τὰ πάντα!
Ἡ πραγματικὴ ἀγάπη ξεφεύγει ἀπὸ τό “ἐγώ” καὶ μετατοπίζεται στό “ἐμεῖς”. Σπάει τὰ δεσμὰ τοῦ ἐγωισμοῦ! Παίρνει ἄλλες διαστάσεις, ἔχοντας ἀπαγγιστρωθῆ ἀπὸ τὸ χωροχρονικὸ κλουβὶ τοῦ “ἑαυτούλη”. Ἀντιμετωπίζει τόν/τὴν σύντροφο σὲ ἕναν πολυδιάστατο κόσμο, ὅπου ὑπάρχει μεγαλύτερη ἐλευθερία. Γνωρίζει πὼς δὲν εἶναι τοῦ “ἑαυτοῦ”, ἀλλὰ ἕνα μέρος τοῦ κόσμου! Πὼς τό “ἐγώ”, εἶναι μιὰ περιοριστικὴ αὐταπάτη. Ὁπότε πολὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ θυσιάσῃ τό “ἐγώ”, γιατί τό “ἐγώ” καὶ οἱ “ἄλλοι” εἴμαστε ἕνα! Καὶ αὐτή ἡ θυσία παύει νὰ βιώνεται σὰν πόνος, καὶ γίνεται ἄφατη χαρά. Ἔτσι δικαιώνεται ὁ Βίκτωρ Οὐγκὼ ποὺ εἶπε: “Ἡ ἀγάπη μεταμορφώνει ἀκόμα καὶ τὴ θυσία σὲ χαρά”.
Ἡ ὀμορφιά τῆς ἀγάπης κρύβει μέσα της τὴ θυσία! Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι κτητική, εἶναι θυσιαστική. Ὅποιος ἀγαπάει πραγματικά, δὲν ἐκμεταλλεύεται τὴν ἀγάπη γιὰ νὰ κερδίσῃ. Παραχωρεῖ τὰ δικαιώματα τοῦ κατακτητῆ καὶ τοῦ κτήτορα!
Αὐτὸ τὸ συναίσθημα εἶναι τόσο μεγαλόψυχο καὶ καθαρό… τόσο μεγαλειῶδες καὶ ἁγνό… τόσο εὐγενικὸ καὶ εἰλικρινές… τὸ ἀνώτερο ὅλων. Σὲ καθηλώνει, σ’ ἀγκαλιάζει, σ’ ἐλαφραίνει, σὲ μαλακώνει…! Σὲ κάνει καλύτερο ἄνθρωπο. Γεμίζει τὰ μέσα σου.
Ἀπ’ ὅλο τὸ βάρος τῆς ζωῆς, μιὰ λέξη μᾶς ἐλευθερώνει… ἡ ἀγάπη!
Ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ καταλάβῃ πόσο μεγάλη σημασία ἔχει ἡ ἀγάπη, εἶναι ὁ χρόνος!
Τυχεροί καὶ εὐτυχείς ὅσοι ἀγαποῦν καὶ ὅσοι ἀγαπιοῦνται καὶ ἔχουν βρεῖ τὴν ἀλήθεια μέσα στὴν ἀγάπη. Καὶ ἐπειδὴ ποτὲ δὲν ξέρεις ποιούς ἀνθρώπους σοῦ φέρνει τὸ αὔριο καὶ ποιούς σοῦ παίρνει πίσω, ἀγάπα στό σήμερα, τώρα ποὺ μπορεῖς καὶ γιὰ ὅσο μπορεῖς!
Γιὰ ὅλους αὐτούς, ποὺ ἀψηφώντας τὶς ἀνεπάρκειες, τὶς ἀνασφάλειες, τὶς φοβίες καὶ τὶς ἀνημποριές, ξέρουν καὶ μποροῦν ν’ ἀγαποῦν καὶ ἀντιλαμβάνονται τὴν ἀγάπη, ὅταν συναντᾶ τὸ δρόμο τους καὶ δὲν τὴν ἀφήνουν νὰ φύγῃ. Μὰ ἔστω, καὶ ἑτεροχρονισμένα, νὰ εἶναι ἱκανοὶ νὰ τὸ ἀρθρώνουν τὸ σ’ ἀγαπῶ. Γιὰ τὴν ἀγάπη, ποτέ δὲν εἶναι ἀργά, ὅσο εἴμαστε ζωντανοὶ καὶ ὅσο ἀναπνέουμε.
Ὡραῖο πρᾶγμα εἶναι νὰ σ’ ἀγαποῦν, ἔτσι νὰ νιώθῃς αὐτὴ τὴ θαλπωρή, τὴ ζεστασιά, νὰ γαληνεύῃ ἡ ψυχή σου. Ὡραῖο, ὅμως, πρᾶγμα εἶναι καὶ ν’ ἀγαπᾶς καὶ νὰ φουσκώνῃς μέσα σου, νὰ σπρώχνῃ τὰ τοιχώματά σου, σὰν νὰ ἑτοιμάζῃς νὰ κυοφορῇς κάτι καλό, κάτι ὄμορφο. Πραγματικά, ὅποιος ἀγαπάει ἀληθινά, παύει νὰ θεωρῇ τὸν ἑαυτό του σὰν μιὰ ἐγωκεντρικὴ ὀντότητα καὶ ἀφήνεται νὰ γίνῃ μέρος τῆς ὁλότητας. Δὲν εἶναι τὸ κέντρο τοῦ κόσμου, ἀλλὰ ἕνα σημεῖο τοῦ κύκλου τοῦ κόσμου. Αὐτό, νομίζω, ὅτι εἶναι ἡ ἀγάπη.
Αὐτό τὸ κατανοεῖς μόνον ὅταν τὸ νιώσεις μέσα σου. Καὶ γιὰ νὰ τὸ νιώσῃς μέσα σου, γιὰ νὰ αἰσθανθῇς δηλαδή, αὐτή τὴν ἀγάπη, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός, στὸ ἐσωτερικό σου, χρειάζεται, μᾶς λέει ὁ πρῶτος θεολόγος καὶ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, νὰ μπῇς στὴ συχνότητα τῆς ἀγάπης· νὰ ἀγαπήσῃς δηλαδή τὸ διπλανό σου, τὸ συνάνθρωπό σου, ὅπως ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμο: ἁγνά, ἀνιδιοτελῶς, θυσιαστικά. Ὅταν θυσιάσῃς κάτι ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ ἀδελφοῦ, ὅπως ὁ Χριστὸς θυσίασε τὴ ζωή Του γιὰ τὴ δική μας ἀγάπη, τότε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἔρχεται μέσα σου νὰ κατοικήσῃ καὶ δίνει μυστικὰ στὴν ψυχή σου τὴν πληροφορία καὶ πληρότητα τῆς ἀγάπης Του.
Τότε κάθε φόβος, κάθε φοβία, κάθε ἀναστολή, κάθε ἐρώτημα, κάθε ἀμφιβολία, κάθε δισταγμός, φεύγει ἀπὸ μέσα σου. Καὶ ζεῖς… τί ἀλήθεια ζεῖς;
Μιὰ γεύση τοῦ Παραδείσου…!
«Μάθε ν’ ἀγαπᾶς, φίλε μου, αὐτούς ποὺ δὲν πληγώνουν τὴν ἀγάπη.» Γιάννης Ρίτσος
 
Στοχαστής

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Εκκλησία δεν κλείνεται σε τοίχους. Ο Θεός εντός μας είναι. Πού Τον ψάχνομε, επιτέλους;

Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και από ώρας 7:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, τελέστηκε η Ακολουθία του...

«Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;»

Αποστολικά Μηνύματα Ε΄ Κυριακή των νηστειών 5/4/2020 «Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην ευαγγελική...

«Οἱ τά ἐπίγεια φρονοῦντες»

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κ. Ἐμμανουήλ  «… Οἵδα αι ταπεινοῦσθαι οἵδα καί περισσεύειν ἐν παντί καί ἐν πᾶσι μεμύημαι καί χορτάζεσθαι και πεινᾶν και περισσεύειν και ὑστερεῖσθαι. Πάντα ἰσχύω ἐν...

Η ευλογημένη γυμνότητα ή Περί της Παρθενίας του Πνεύματος

(ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΒΙΟ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου Γενικού Διευθυντού Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος   Ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει καί τιμᾶ την Ε΄ Κυριακή...

Αυστραλίας Μακάριος: «Ο καρπός των δωρεών του Αγίου Πνεύματος έρχεται μέσα από τη δοκιμασία»

Κεκλεισμένων των θυρών τελέστηκε την Παρασκευή, 3 Απριλίου, η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Ρέντφερν του...

Στο Ωνάσειο για τοποθέτηση βηματοδότη ο Αρχιεπίσκοπος

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος εισάγεται σήμερα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για προγραμματισμένη τοποθέτηση βηματοδότη, μετά από σύσταση των θεραπόντων...

Αρχιεπίσκοπος: Δύναμη και κουράγιο και θα νικήσουμε

Πρωτόγνωρες χαρακτήρισε τις σημερινές εικόνες με τους δρόμους έρημους και τις Εκκλησίες κλεισμένες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος από τον ιερό...
video

«Μέσα στην Αγκαλιά της Παναγίας αισθανόμαστε σιγουριά και ασφάλεια»

Με δάκρυα στα μάτια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών χοροστάτησε και ωμίλησε το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου στην Ιερά Ακολουθία του Ακαθίστου...

Ο Αρχιεπίσκοπος για το κλείσιμο των ιερών ναών και τη Θεία κοινωνία

Είναι η ώρα που μας απασχολούν αυτά τα ερωτήματα. Το κλείσιμο των ιερών ναών και η Θεία κοινωνία  ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών...

Παρακαλούμε την Παναγία μας, όπως τότε έσωσε την Πόλη, έτσι και τώρα να σώσει την Πατρίδα μας

Κεκλεισμένων των θυρών λόγω των προβλεπόμενων μέτρων της Πολιτείας για την προστασία των πολιτών από την πανδημία του νέου κορωνοϊού Covid-19, πραγματοποιήθηκε το εσπέρας...

Ο γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης για την παρουσία μας εις τον ναόν

« Η θεία λειτουργία είναι αληθώς μία δωρεά του Αγίου Πνεύματος εις ημάς τους ανθρώπους. Είναι μία μυσταγωγία του Πνεύματος, ένας τρόπος Αποκαλύψεως του...

Ο Ακάθιστος Ύμνος

του Ιωάννου Φουντούλη (+) Στην επίσημη λειτουργική γλώσσα η ακολουθία αυτή ονομάζεται «Ακάθιστος Ύμνος» ή μονολεκτικά «Ακάθιστος» από την ορθία στάση, που τηρούσαν οι πιστοί...

Ο Ακάθιστος Ύμνος στο Παρίσι

Κεκλεισμένων των θυρών ετελέσθη η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ. Η Γαλλία...

Μητροπολίτης Ἰερεμίας: Νά κοινωνήσετε μόνοι στό σπίτι σας μέ Μέγα Ἁγιασμό

ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ Ἀδελφοί χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ζοῦμε ὅλοι μαζί τήν ἀγωνία γιά τό θανατηφόρο κακό,...

Με γενναία μέτρα απαντά στην κρίση του κορωνοϊού η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, συναισθανόμενη πλήρως τις δυσμενείς συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού και η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή...