Τήν Κυριακήν, 19ην Δεκεμβρίου 2016 (π. ἡ) /1η Ἰανουαρίου 2017 (ν. ἡ), ἐτελέσθη τό ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καί μοναχῶν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως μετά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν θείαν Λειτουργίαν, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ.

Τοῦ Μνημοσύνου προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων Ἱερομονάχων διακόνων, καί μοναχῶν καί μετεχόντων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Μετά τό μνημόσυνον ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα προσηνέχθη ἡ «μακαρία».

ierosolim1 ierosolim2 ierosolim3 ierosolim4 ierosolim5 ierosolim7Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.