Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρός Χριστόδουλος είχε δείξει το πρόβλημα.
 
Πριν περίπου 10 χρόνια ο διορατικός, μακαρίτης πιά, Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, με αφορμή την αλλαγή των βιβλίων των Θρησκευτικών είχε γράψει προς τους υπευθύνους της εποχής: «ἐπιδιώκεται ἡ ἀποδόμησις τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς διδασκαλίας, ἡ ἀπορθοδοξοποίησις καί ὁ χαρακτηρισμός τοῦ μαθήματος ἀπό Ὁμολογιακοῦ, Κατηχητικοῦ καί Ἐκκλησιολογικοῦ, ὡς εἶναι σήμερον, εἰς θρησκειολογικόν μέ προτεσταντικάς ἀποχρώσεις, μέ ἐπιχείρημα τήν ἀρχήν τῆς πολυπολιτισμικότητος, τῆς διαθρησκευτικότητος καί τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ. Οὐδείς ἀρνεῖται τήν ἀνάγκην νά διδάσκωνται οἱ μαθηταί καί τά ἀφορῶντα εἰς ἄλλας γνωστάς θρησκείας, ἀλλ᾿ οὐχί ἰσοτίμως πρός τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν, ὡς ἔχει ἀποφανθῆ καί τό ἡμέτερον Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας (Ἀποφάσεις 3356/1995 καί 2176/1998). Τό πρόβλημα ἐντοπίζεται πρωτίστως εἰς τήν σύνταξιν τῶν Ἀναλυτικῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου καί εἰς τάς κατευθυντηρίους ὁδηγίας συγγραφῆς, καί δευτερευόντως εἰς τήν πλειάδα ἀξιολόγων κατά τά ἄλλα συγγραφέων, ἀξιολογητῶν καί ὑπευθύνων συμβούλων καί συντονιστῶν, ἑνός ἑκάστου βιβλίου».
 
Σήμερα με ήδη την Διοικούσα Εκκλησία να φαντάζει ως εμπαιχθείσα από τους κρατικά διοικούντες, περιμένουμε την αυριανή έκτακτη σύγκλιση της Ιεραρχίας, για να ακούσουμε τον θρήνο της Ελλαδικής Εκκλησίας, επί των ποταμών της σύγχρονης Βαβυλώνας.
 
Αλλά αν δεχθούμε τα δημοσιεύματα, ότι η Ιεραρχία δεν συγκλήθηκε με θέληση του προέδρου της, αλλά με την αλλαγή της στάσης και εισηγήσεως του, στο παραπέντε της παρελθούσας Διαρκούς Συνόδου, τότε κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν για τα χαμένα αυτά 10 χρόνια, που έφεραν το χειρότερο.
 
Κάποιοι ακόμα, πρέπει να μας πουν γιατί εκείνοι που καταδείχθηκαν προ δεκαετίας ως το πρόβλημα, κατέλαβαν επίσημες και ζηλευτές θέσεις στην εκκλησιαστική διοίκηση και διακονία;
Οψόμεθα.
Συνοπτικός

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.