Τό τριήμερον ἀπό 17ης ἕως 19ης ὁδεύοντος μηνός Ἰανουαρίου ἀρξαμένου ἔτους 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτου Ναθαναήλ, λαβών δέ τήν Κανονικήν ἄδειαν καί εὐλογίαν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου προέστη τῶν ἀκολουθιῶν ἐπί τῇ Δεσποτικῇ ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων.

Τήν συνοδεῖαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος ἀποτελοῦσαν: ὁ Διάκονος Χρύσανθος, ὁ Περιφερειάρχης Α.Μ. – Θ. κ. Χρῆστος Μέτιος, ὁ Ἀντιπερι-φερειάρχης Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης, ὁ Ἀνώτατος Διοικητής Φρουρᾶς Κομοτηνῆς Ταξίαρχος Γεώργιος Χατζη-γεωργίου,  ὁ Διοικητής τῆς 21ης Τ.Θ. Ταξιαρχίας κ. Λάζαρος Καμπουρίδης, ὁ Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας τοῦ Δ.Π.Θ. ἅμα δέ καί συνεργάτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Γεώργιος Τσιγάρας,  καθώς καί ὑπάλληλοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἅπαντες οἱ προσκυνηταί πρό τῆς ἀφίξεώς των εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἰβήρων μετέβησαν εἰς τήν Ἱεράν Ἐπιστασίαν, ὅπου συνηντήθησαν μετά τοῦ Πρωτεπιστάτου, εἶχον δέ  τήν εὐκαιρίαν κατά τήν ἐκεῖσε παραμονήν των νά ἀναβαπτισθοῦν εἰς τά νάματα τῆς Ἁγιορειτικῆς Παραδόσεως, καθώς καί νά ἀναπτύξουν πνευματικάς συζητήσεις τόσον μετά τοῦ Ἁγίου Καθηγουμένου, ὅσον καί μετά τοῦ Προηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.