Τήν κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, προστατῶν τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν, 30ῆν Ἰανουαρίου 2018, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία καί ἐκκλησιασμός μαθητῶν καί ἐκπαιδευτικῶν εἰς πάντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητρο-πόλεως, ἐπίκεντρον ὅμως τοῦ ἑορτασμοῦ ὑπῆρξε ὁ Ἱερός Καθεδρικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, πρό δέ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας ὑπέρ φωτισμοῦ καί προόδου τῶν νέων, ἐνῶ μετά ταύτην ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν Εὐεργετῶν τῆς Παιδείας καί ἀκολούθως παρετέθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου δεξίωσις πρός τιμήν τῶν ἐκπαιδευτικῶν στήν αἴθουσα τῆς Λέσχης Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Κομοτηνῆς.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Συνδέσμου Θεολόγων Νομοῦ Ροδόπης, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ, συνδιοργανώνουν τό ἑσπέρας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας πανη-γυρικήν ὁμιλίαν στήν αἴθουσαν τοῦ  Ἱδρύματος Παπανικολάου μέ εἰσηγητήν τόν Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν Πρωτοπρεσβύτερον π. Γεώργιον Μεταλληνόν, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξῃ τό θέμα: « Τό κοινωνικό πρόβλημα κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.