Τήν ἑπομένην τῶν Χριστουγέννων, Κυριακήν 26ην Δεκεμβρίου 2016/8ηνἸανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑορτάζεται ὡς Σύναξις ἡμῶν τῶν πιστῶν, ἵνα τιμήσωμεν ἰδιαιτέρως τήν Θεοτόκον ὡς συνεργασθεῖσαν τά μέγιστα πλέον παντός ἄλλου θνητοῦ ἤ καί ἀγγέλου εἰς τήν ἐξ αὐτῆς διά Πνεύματος Ἁγίου ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη εἰς τόν Ἱερόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐκκλησιαζομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί λοιπῶν Ἁγιοταφιτῶν καί προσκυνητῶν.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς θείας Λειτουργίας ἔλαβε χώραν ἡ ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἐνταῦθα ἠκολούθησε ὁ ἀδελφικός ἀσπασμός μεταξύ τῶν Ἀρχιερέων καί τοῦ Μακαριωτάτου καί ὁ ἀσπασμός τῆς χειρός τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τῶν Ἱερέων, τῶν μοναχῶν καί τῶν προσκυνητῶν.

ierosolim3 ierosolim1 ierosolim4 ierosolim2 ierosolim6 ierosolim7 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.