Τήν μεσονύκτιον ὥραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 2ας/15ης Ἀπριλίου 2017 ἐπιφωσκούσης τῆς Κυριακῆς, 3ης /16ης Ἀπριλίου 2017, κατῆλθεν ἡ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ἀπό τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν ὁ Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς  τοῦ Πάσχα διά τῆς ψαλμῳδίας τοῦ κανόνος «Κύματι Θαλάσσης», ἄχρις οὗ ἐνδυθῶσιν ὁ Μακαριώτατος, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς .

Τούτων ἐνδυθέντων, ἤρξατο ἀπό τοῦ Καθολικοῦ ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

Μετά τήν λιτανείαν ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τήν κατά Μᾶρκον Εὐαγγελικήν περικοπήν  τῆς Ἀναστάσεως καί ἐξεφώνησε τό «Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί Ὁμοουσίῳ καί Ζωοποιῶ καί Ἀδιαιρέτῳ Τριάδι…» καί ἤρξατο τό «Χριστός Ἀνέστη» δεκάκις καί τό ἐκκλησίασμα  δεκάδας  φοράς ἐν βοῇ καί ἀλαλαγμῷ ἑκάστου ἀναφωνοῦντος  εἰς τήν ἰδίαν αὐτοῦ γλῶσσαν.

Ἠκολούθησεν ὁ ἀναστάσιμος Κανών τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὁ Ὄρθρος ὅλος μετά τῶν Αἴνων καί τῆς Δοξολογίας καί ἐν συνεχείᾳ ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, συλλειτουργούντων τοῦ φιλοξενουμένου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Φινλανδίας κ. Λέοντος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος καί πλειάς Ἱερέων ἐκ τῶν χωρῶν Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Οὐκρανίας, Φινλανδίας, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ δεξιοῦ καί τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ.

Τῆς πανηγυρικῆς ταύτης καί συνάμα κατανυκτικῆς θείας Λειτουργίας τελειωθείσης, ἀνεγνώσθη τό Παχάλιον μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου,  καί τοῦ Ἐκκλησιάσματος  λαβόντος τήν θείαν Κοινωνίαν, ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τόν Κατηχητικόν Λόγον  τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «Εἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος …».

Τῆς θείας λειτουργίας ἀπολυθείσης, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί εἰς τό Ἐπιτροπικόν καί ἔλαβε τό ᾠόν καί τόν τυρόν τοῦ Πάσχα.

ierosolim7 ierosolim8 ierosolim9 ierosolim13 ierosolim1 ierosolim12 ierosolim2 ierosolim3 ierosolim4 ierosolim5 ierosolim6 ierosolim11 ierosolim15 ierosolim10 ierosolim14 ierosolim16Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.