Ὁμοψυχία καί συμφωνία ὕστερα ἀπό διάλογο, Ναί. Μαζικές ἐκδηλώσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, Ὄχι! Συλλαλητήρια ’Όχι! Δέν εἶναι αὐτά ἀκατανόητα; Γιατί ἀπαγορεύονται τά συλλαλητήρια ὑπέρ τῆς ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας;

* Τό ὅτι ἀντιτίθεται ὁ κ. Μπουτάρης στά συλλαλητήρια γιά τή Μακεδονία, τό ἀναμέναμε! Τό ὅτι ὅμως ἐμμέσως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἱ. Συνόδου, δέν ἐπικροτεῖ τά συλλαλητήρια, δέν τό κατανοοῦμε. Πολύ περισσότερο ἀποροῦμε γιά τή στάσι τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου (μολονότι τελευταία στιγμή ἔδωσε τό «παρών» στό συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης). Ὁ Παναγιώτατος δέν ἀφήνει ὁμιλία σέ Ναούς, πού νά μή βροντοφωνάζη ὑπέρ τῆς ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας! Ἀλλά αὐτή τή φορά δέν παρακίνησε ζωηρά σέ μαζική εἰρηνική ἐκδήλωσι. Καί κυρίως δέν ἐνέκρινε στήν ἀρχή τή συμμετοχή τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Μακεδονίας στό συλλαλητήριο.

Βεβαίως τώρα, πού ἀνακινήθηκε πάλι τό θέμα τοῦ ὀνόματος τῶν Σκοπίων, ἐκδηλώθηκε γραπτῶς καί προφορικῶς, διωργάνωσε δέ καί πολυαρχιερατικό συλλείτουργο ὅλων τῶν ἐπισκόπων τῆς Μακεδονίας (21 Ἰαν. 2018) στόν ἱ. Ναό Ἁγίου Δημητρίου. Ἀλλά μέχρις εκεῖ! Καί ἄς διακηρύττη, ὅτι ἡ Μακεδονία ἦταν καί εἶναι ἑλληνική!

* Σέ ἔγκυρη ἔρευνα, διαπιστώθηκε ὅτι ἡ μεγάλη πλειονοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τό 68%, ἀπαντᾶ ΟΧΙ στό ὄνομα Μακεδονία ἤ παραγώγων του, καί μόλις τό 23% λέει ΝΑΙ στό ὄνομα «Μακεδονία» (γιά τά Σκόπια). Δηλαδή, ὁ λαός δέν θέλει νά ὀνομασθῆ «Μακεδονία» τό μόρφωμα τῶν Σκοπίων, ἤ μέ ἄλλο ὄνομα σύνθετο, πού νά περιέχη τή λέξι «Μακεδονία» (π.χ. Νέα Μακεδονία, Ἄνω Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία κ.λπ.).

* Γιατί αὐτός ὁ λαός δέν παροτρύνεται ἀπό τούς ἐκκλησιαστικούς του, τουλάχιστον, ἡγέτες νά συγκροτήση πανελλαδικές ἐκδηλώσεις; Γιατί ἡ προσπάθεια τῆς κυβερνήσεως τοῦ κ. Τσίπρα νά «σιγήση» οὐσιαστικά ό λαός, πέρασε ὡς γραμμή καί στούς ἐκκλησιαστικούς ἡγέτες; Γιατί, ρωτᾶμε τόν κ. Τσίπρα, καί τούς συμφωνοῦντες με τή «χαμηλή» ἐν προκειμένῳ στάσι, οἱ διαδηλώσεις καί τά συλλαλητήρια ὑπέρ τῆς Μακεδονίας εἶναι «κραυγές πού ὑπονομεύουν τήν ὑπόθεση, ἐκδηλώσεις μισαλλοδοξίας, ἀκρότητες πού ἐν ὀνόματι τοῦ ἔθνους ὡδήγησαν στό παρελθόν σέ ἐθνικές ἧττες

*Εἶναι μισαλλοδοξία τό νά ὑποστηρίζης τήν ἱστορική ἀλήθεια;

*Εἶναι κραυγή ὑπονομευτική τό νά διαλαλῆς, ὅτι ἕνα κρατίδιο «Σλαβοαλβανῶν» δέν ἔχει δικαίωμα νά κλεβη τό ὄνομα Μακεδονία;

*Εἶναι ἀκρότητα τό νά θελης τήν ἑνότητα τῆς ’Εκκλησίας καί νά ἀποδοκιμάζης μιά σχισματική «Ἐκκλησία», πού αὐτοαποκαλεῖται «Μακεδονική»

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.