του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου Διδάκτωρος   Θεολογίας 

Ο ρόλος της Μητέρας ήταν ανέκαθεν από τους δυσκολότερους. Σ’αυτόν υπάγεται και η διατροφή των παιδιών.

Στη σύγχρονη εποχή μας μια μητέρα για να αναθρέψει τα παιδιά της σωματικά αλλά και πνευματικά απαιτείται μόχθος πολύς μέχρις αίματος.

Το δράμα της εποχής μας που βιώνει ολόκληρη η ανθρωπότητα, είναι κυρίως το δράμα αγωγής και ανατροφής των νέων.

Κατά καιρούςέχουν επινοηθεί συστήματα επί συστημάτων, χωρίς να αποδώσουν το ελάχιστο.Και αυτό συμβαίνει διότι δεν δέχτηκαν να «προσφέρουν» το παιδί στο «Ναό», στην Εκκλησία του Χριστού. Αντίστροφα, διαπαιδαγώγησαν το παιδί κοσμικά», «επιστημονικά», επιφανειακά προσφέροντάς το σε άλλους «ναούς». Στο τέλος όπως ήταν φυσικό απέτυχαν οικτρά, κι αυτό συνέβη διότι προσφέραν το παιδί στους «ναούς» της επιστήμης, της τέχνης, του «πολιτισμού», και μάλισταμονομερώς.

Η χριστιανική ανατροφή, που δηλώνει τη σύζευξη του φυσικού  με το μεταφυσικό, του χρονικού με το αιώνιο, του ανθρωπίνου με το θείο, συνθέτει το μυστικό της επιτυχημένης αγωγής.

Ο κάθε άνθρωπος είναι αισθητός και «υπερ-αισθητός». Με την «εγκόσμια» γνώση καλύπτεται ο αισθητός του κόσμος. Με τη θείαγνώση των υπερφυώνμυστηρίων της εκκλησίας μας καλύπτεται ο υπεραισθητόςκόσμος. Έτσιλοιπόν με αυτόν μόνο τον τρόποολοκληρώνεται ο άνθρωπος.

Το παράδειγμα της Παναγίας να προσφέρει τον Χριστό στην «Εκκλησία», είναι το παράδειγμα που πρέπει να μιμηθεί η κάθε μάνα και ολόκληρος ο κόσμος.

Μητέρεςόπου γης, «προσφέρετε», δηλαδή οδηγείστε τα παιδιά σας στο «Ναό» και εκείμέσα στον οίκο του Θεού θα γίνει η «Υπαπαντή»,  με άλλαλόγια η συνάντηση των παιδιών σας με το Θείο, με τη θείααγωγή, με το υψηλό ήθος, με τα μεγάλα ιδανικά, με την πρόοδο και τηνευτυχία. Αρκεί αυτή η προσφορά του παιδιού στην Εκκλησία να γίνει σωστά και σε σωστούς υπηρέτες και εκφραστές των «θείων μυστηρίων». Τότε η αγωγή του παιδιού θα οδηγηθεί στο άριστο, στο θείο και στο αιώνιο. Τότε θα σωθεί ο κόσμος δι’ αυτού.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.