Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς 12 Νοεμβρίου στὸν μεγαλοπρεπῆ καὶ ὡραιότατο καθεδρικὸ ἱερὸ Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσσαλονίκης, ἐτελέσθησαν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου, συνιερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. Στεφάνου καὶ συμπροσευχομένου ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Βήματος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολί­του Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου. Ὁ κ. Ἄνθιμος ἀπηύθυνε τὸν λόγο πρὸς τὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα μὲ συγκεκριμένη ἀναφορὰ στὸ ἱερὸ εὐαγγελικὸ κείμενο τῆς παραβολῆς τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου καὶ στὸ μεγαλεῖο τῆς ὀρθοδό­ξου χριστιανικῆς πίστεως.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος παρουσίασε στὸ ἐκκλησίασμα τὸν νέο ἐφημέριο καὶ ἱερατικὸ προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ, πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη π. Εἰρηναῖο Βογιατζῆ, ἐνῶ ἀπένειμε καὶ τὸ ὀφφίκιο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου στὸν ἐφημέριο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ π. Νικόλαο Ζουγκανάρου.

Ἐπίσης, ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης ἑώρτασε καὶ ἐφέτος τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, τὸν μεγάλο αὐτὸν Ἱεράρχη τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως, στὸν ὁμώνυμο ἱερὸ Ναό του, χθὲς Κυριακὴ 12 καὶ σήμερα Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017.

Κατὰ τὸν πανηγυρικὸ ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησε καὶ ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ῥεντί­νης κ. Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸν βίο τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, ὡμίλησε περὶ τῆς προσωπικότητος του, γιὰ τὸ πλῆθος τῶν θεοπνεύστων συγγραμμάτων του, γιὰ τὴν ταραχώδη ἐποχὴ στὴν ὁποία ἔζησε, τὴν ἐξορία του ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς ἐποχῆς του, ἀλλὰ καὶ τὸ πολύπλευρο θρησκευτικό, φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο ποὺ ἐπετέλεσε. Ἐμνημόνευ­σε, ἐπίσης, τὸν μακαριστὸ προκάτοχό του Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ κυρό Σπυρίδωνα, ὁ ὁποῖος διετέλεσε ἱερατικὸς προϊστάμενος τοῦ πανηγυρίζοντος ἱεροῦ Ναοῦ καὶ εὐχαρίστησε τὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο γιὰ τὴν φιλόφρονα πρόσκλησή του νὰ προεξάρχει τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ νὰ κηρύξῃ τὸν θεῖο Λόγο. Ὁ κ. Ἄνθιμος εὐχαρίστησε τὸν Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς προσκλήσεως, ἀλλὰ καὶ τὸ παρευρισκόμενο ἐκκλησίασμα καὶ τοὺς ἱερεῖς, ἰδιαιτέρως δὲ τὸν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη π. Δημήτριο Χάνδακα, ἱερατικὸ προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ γιὰ τὴν ἄρτια προετοιμασία τῆς πανηγύρεως.

Κατὰ τὴν κυριώνυμο ἡμέρα καὶ εἰς τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ἐχοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, ἐνῶ ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη πανηγυρικὸ ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀνθίμου, συλλειτουργούντων δὲ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Γρεβενῶν κ. Δαβίδ καὶ Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. Στεφάνου, καθὼς καὶ πλειάδος ἱερέων καὶ διακόνων.  Ὁ Παναγιώτατος, στὸ κήρυγμά του, ἐξῆρε τὴν ἁγιότητα καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ ἐτόνισε μεταξὺ τῶν ἄλλων ὅτι ὅλοι μας, ὡς ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, χρειαζόμαστε πρότυπα σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τοῦ δημοσίου βίου μας, πνευματικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες, ὅπως ὁ χρυσοῤῥῆμον Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.