Ακούστε τον Aρχιμ. Καλλίνικο Νικολάου να ψέλνει Τον νυμφώνα σου βλέπω… & το πολυτίμητο μύρο από τους Αίνους της Μεγάλης Τετάρτης.