«Ἄκου ἕνα βιβλίο»
μέ τόν ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Κανάκη

Τά κείμενα τοῦ Προφήτη Ἠσαΐα εἶναι «ζωντανά»! Kείμενa τοῦ 8ου αἰώνα π.Χ. εἶναι τόσο ἐπίκαιρα στήν ἐποχή μας καί τόσα κοντά στά συμβαίνοντα σ᾽αὐτήν. Ὁ προφητικός λόγος εἶναι πάντοτε ἀληθινός γιατί εἶναι γνήσιος θεολογικός λόγος. Αὐτός μπορεῖ νά ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους σέ ἀλλαγή στάσης ζωῆς γιατί μπορεῖ νά τούς ὁδηγήσει στό μεγάλο γεγονός τῆς ζωῆς πού ὀνομάζεται μετάνοια!