Ἡ τρίτη μέρα τοῦ Πάσχα εἶναι πολλαπλά χαρμόσυνη γιά τήν ἀκριτική Μητρόπολη Γουμενίσσης.

Κατ᾽ ἐπικρατήσασα ἱερή συνήθεια, ὅπως καί σέ πολλά Θεομητορικά προσκυνήματα, ἔτσι καί ἐδῶ, στό Θεομητορικό Μοναστήρι λιτανεύεται γιά δεύτερη μέσα στό χρόνο φορά ἡ θαυματουργός καί πολυσέβαστη εἰκόνα τῆς Παναγίας Γουμένισσας.

Μέ τήν ἀόρατη παρουσία καί ἐπευλόγηση τῆς Παναγίας Δεσποίνης ἡμῶν, συνοδείᾳ τῶν συλλειτουργῶν καί συλλιτανευτῶν Ἀγγέλων. Μέ τήν ὁρατή συμμετοχή καί δεκτικότητα τοῦ Γουμενισσιώτικου λαοῦ, πού τιμᾶ καί μακαρίζει συμφώνως τήν Παντευεργέτιδα, διά τῆς ὁποίας γευόμεθα καί μετέχουμε στό αἰώνιον Πάσχα, στή σωτηρία, στόν Κύριό μας.

Οἱ Ἀρχές τῆς Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας καί τῆς Π.Ε. Κιλκίς καί οἱ Δημοτικές Ἀρχές τῆς Παιονίας, μέ τούς ἐπικεφαλῆς των παρόντες, ἀπεγεύθησαν τόν πασχαλινό ἐνθουσιασμό τῆς πόλης.

Καί στή συνέχεια συμμετεῖχαν στό μοναδικό κυριώνυμο πανηγύρι τῆς Ἱ.Μ.Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης Γρίβας.

***

Πράγματι, γιά ἄλλη μιά χρονιά, στό Μοναστήρι τῆς Γρίβας, τιμήθηκε εὐλαβικά καί περίλαμπρα ἡ μνήμη τῶν νεοφανῶν μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Ειρήνης τῆς παρθένου ἀπό πάρα πολλούς κληρικούς καί τό λαό τῆς Μητροπόλεως Γουμένισσας, ἀλλά καί πολλῶν προσκυνητῶν ἀπό ὅλο τό νομό Κιλκίς καί ἀπό ἄλλες περιοχές τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θεσσαλίας.

Στήν προσευχητική καί προσκυνηματική αὐτή ἔπαλξη τελέστηκε τήν παραμονή ὁ Ἀρχιερατικός ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς, καί τό πρωί ὁ ὄρθρος καί ἡ θεία λειτουργία. Στό κήρυγμά του, ἀφ᾽ ἑσπέρας καί τήν κυριώνυμη ἡμέρα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γουμενίσσης κ. Δημήτριος διεζωγράφησε τό μεγαλεῖο τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ μυστηρίου τῆς πίστεώς μας, διά μέσου καιρίων στιγμιοτύπων τῆς φανερώσεως τῶν τριῶν Μαρτύρων, 500 χρόνια μετά τήν ἄθλησή τους, στά δικά μας χρόνια.

Στό τέλος, ἀπό τόν οἰκεῖο Ποιμενάρχη μέ πολλούς κληρικούς καί ἱερομονάχους καί μέ ὅλους τούς συμπανηγυριστές, ἔγινε ἡ λιτάνευση ἀποτμήματος τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου Ραφαήλ καί ἐκ τῶν μαρτυρικῶν λειψάνων συντριῶν τῶν ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν Μαρτύρων, καθώς καί τῆς καταστόλιστης μέ ἀφιερώματα εἰκόνος τους.

Ἔψαλαν ὁ πρωτοψάλτης κ. Ἰωάννης Χασανίδης καί ὁ χορός τῶν πατέρων τῆς Μονῆς, ἐνῶ τήν πανήγυρι μετέδιδε ἀπευθείας ἀνά τήν Ἑλλάδα καί τόν οἰκουμενικό ἑλληνισμό τό ἐκκλησιαστικό τηλεοπτικό κανάλι 4Ε. Κατά τή λιτάνευση τιμητικά συνόδευαν τά περίφημα “Χάλκινα” τῆς Γουμένισσας παιανίζοντας τό “Χριστός Ἀνέστη”.

Μέ τό πέρας τῆς λιτανείας, ὁ Σεβασμιώτατος Γουμενίσσης τέλεσε ἐνώπιον πάντων τόν Ἁγιασμό δι᾽ ἀποτμημάτων τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ Τιμίου Ἥλου, τῶν καθαγιασμένων ὑλικῶν λειψάνων τῆς σωτηριώδους θείας οἰκονομίας, τήν ὁποία βεβαίως βιοῦμεν ὅλοι οἱ πιστοί καί ὀρθόδοξοι χριστιανοί διά τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας, μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Θαυμαστά σημεῖα, πού ἐνδεικνύουν τή ζωηφόρο χάρη τῶν καθαγιασμένων ἀποτμημάτων τῆς λυτρωτικῆς σταυρώσεως τοῦ Κυρίου μας, ἔδειξαν “δι᾽ ἐσόπτρου” καί “ἐν εἰκόνι” στούς καρδιακούς ὀφθαλμούς ὅλων τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν αἰσθητά τήν ὑπεραισθητή χάρη τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρός μας.

Τό φετινό πανηγύρι τίμησαν ὁ Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Κιλκίς κ. Ἀνδρέας Βεργίδης, ὁ Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρῆστος Γκουντενούδης μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Δημ. Συμβουλίου κ. Ἰωάννη Παπαδόπουλο, ἡ Ἀντιδήμαρχος Γουμένισσας κ. Ἑλένη Δούμου, ὁ Δημ. Σύμβουλος κ. Ἰωάννης Ἀλίρης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Δ. Γουμένισσας κ. Ἀθανάσιος Τραχανίδης, ὁ Πρόεδρος τῆς Δ.Κ. Γρίβας κ. Γεώργιος Μπακάλης, σῶμα ἀξιωματικῶν ὡς ἐκπροσώπων τοῦ Διοικητῆ τῆς 33ης Μ/Κ Ταξιαρχίας, ὁ Διοικητής τοῦ Α.Τ. Γουμένισσας κ. Διαμαντής Πεντέρης, ὁ Δασάρχης Γουμένισσας κ. Ἀντώνιος Τζάκος καί ἄλλοι ἐπώνυμοι φορεῖς, πού μετεῖχαν στήν ἐπακολουθήσασα δεξίωση. Ἐκ παραλλήλου ἡ Ἱερά Μονή προσέφερε εὐλογία σέ ὅλους τούς πολυπληθεῖς προσκυνητές, ἐκτός ἀπό τή διανομή τῶν εὐλογηθέντων κολλύβων μέ τήν καλλιτεχνημένη ἐπί δίσκου τρίμορφη σύνθεση μέ τούς τρεῖς ἑορταζομένους Ἁγίους.

Τό ἀπόγευμα τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Παράκληση κατά τίς προβλέψεις τοῦ Τυπικοῦ (ἤτοι ὁ Κανόνας τῶν Ἁγίων μέ τήν Θ΄ ὠδή τοῦ Πάσχα). Καί πάλιν ὁ Σεβασμιώτατος προσελθών καί ἐπευλογήσας, μέ τόν ἐμπνευσμένο λόγο του καί μέ τήν προβολή τῶν θαυμασίων τῆς πίστεώς μας, χαροποίησε τίς καρδιές τῶν προσκυνητῶν πού εἶχαν γεμίσει τό Καθολικό τῆς Μονῆς, γιά νά τιμήσουν τούς Ἁγίους τοῦ Θεοῦ.

Προβλέπεται ὅτι, ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι κι ἐφέτος, καθ᾽ ὅλη τή Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα καί διαρκῶς, θά προσέρχονται οἱ πιστοί, γιά νά προσκυνήσουν τά φυλασσόμενα τίμια μαρτυρικά λείψανα, ὥστε νά λάβουν δύναμη ἐλπίδας γιά τόν προσωπικό ἀγώνα πίστης καί ζωῆς.

Τά μαρτυρικά λείψανα, ὅπως ἔγραφε μιά πρωτοχριστιανική λειψανοθήκη, εἶναι «μέλη Χριστοῦ». Μᾶς μεταδίνουν τή ζωοποιό Χάρη τοῦ Θεοῦ. Μᾶς θυμίζουν τή μαρτυρική ἀνδρεία τῶν Ἁγίων. Καί μᾶς ἐπισημαίνουν πώς «ἀπ᾽ τά κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά εἶναι βγαλμένη» καί ἡ ἐλευθερία τῆς πατρίδας μας.

goumenisis1 goumenisis2 goumenisis3 goumenisis5 goumenisis4 goumenisis6 goumenisis7 goumenisis8 goumenisis10 goumenisis11 goumenisis12 goumenisis13ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γουμενίσσης

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.