Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκη

Ἐλάχιστα ἀσχολήθηκαν μαζί τους, καί ἄς ὑπῆρξαν ὄχι ἁπλῶς ἥρωες, ἀλλά σύγχρονοι μάρτυρες! Γιά τό νέο, πού χάθηκε στά Ἰωάννινα καί τελικά βρέθηκε νεκρός, ἐπί πολλές μέρες τά Μ.Μ.Ε. μιλοῦσαν, κάνοντάς το πρῶτο θέμα. Καί φυσικά εἶναι σοβαρό τό θέμα,  νά χάνεται ἕνας νέος, ἐπειδή οἱ συνομίληκοί του τόν κορόϊδευαν καί «ἔσπαγαν πλάκα» μαζί του. Μά τίς ἴδιες σχεδόν μέρες συνέβηκε ἀπείρως πιό συγκλονιστικό γεγονός. Εἴκοσι ἕνας νέοι ἐσφαγιάσθησαν μόνο καί μόνο γιατί ἦσαν χριστιανοί καί δέν θέλησαν ν’ ἀρνηθοῦν τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λίγες γραμμές στίς ἐφημερίδες  καί  μερικές  δηλώσεις  θρησκευτικῶν  ἡγετῶν,  αὐτό  ἦταν  ὅλη  ἡδημοσιότητα! Βέβαια ὁ οὐρανός διέθεσε τόν καλύτερο καί αἰώνιο πανηγυρισμό γιά τις ψυχές τῶν νεομαρτύρων. Ἀντιγράφουμε  ἀπό  σχετικό  ρεπορτάζ  (περιοδικό  «Παρεμβολή»,  τεύχος 111): «Λιβύη,  15  Φεβρουαρίου  2015,  μνήμη  τοῦ  μαρτυρήσαντος  Ὀνησίμου ἀποστόλου. Εἴκοσι ἕνας Αἰγύπτιοι, Κόπτες Χριστιανοί, ἀποκεφαλίζονται σέ μία παραλία  ἀπό  ἰσλαμιστές  (τζιχαντιστές).  Βιντεοσκοπώντας  τήν  πρᾶξι  τους, στέλνουν,  ὅπως δηλώνουν,  “αἱματοβαμμένο  μήνυμα σέ ὅλες τίς  χῶρες τοῦ Σταυροῦ”. Ἡ κάμερα συλλαμβάνει κάποια χείλη νά λένε τό τελευταῖο τους “Μνήσθητι”στόν  Κύριο,  γιά  τό  ὄνομα  τοῦ  Ὁποίου  μαρτυροῦν  λίγα  λεπτά  ἀργότερα. Ἀποκεφαλίζονται ὅλοι! Ὁ φακός αἰχμαλωτίζει τή θάλασσα νά κοκκινίζη ἀπό τόαἷμα. Λίγες μέρες νωρίτερα, σαρανταπέντε Χριστιανοί κάηκαν ζωντανοί, γιάτήν πίστι τους, στό δυτικό Ἰράκ ἀπό ἰσλαμιστές… Ὁ θάνατός τους εἴδησις “στά ψιλά” τῶν ἐφημερίδων ἤ λίγο πρίν ἀπό τό δελτίο καιροῦ στά δελτία εἰδήσεων»…•  Ἡ Ἐκκλησία, δυό χιλιάδες χρόνια τώρα, συνεχίζει νά γνωρίζη πολλούς μάρτυρες. «Οὗτοι πάντες ἐμαρτυρήθησαν διά τῆς πίστεως» (Ἑβρ. Ια´39, 39).•  Πρόκειται  γιά  σπουδαίους  ἁγίους,  πού  ὀφείλουμε  νά  τιμᾶμε,  «ὡςσφαγιασθέντας ὥσπερ ἄρνας».•  ’Εμεῖς  στήν  Ἑλλάδα,  παρ’  ὅλες  τίς  θρησκευτικές  λαμπάδες  καί  τάπροσκυνήματα,  συνεχίζουμε  νά  παίζουμε  τό  ρόλο  τοῦ  σφαγέα,  τύπου Ἡρώδη.  ’Εδῶ  σφάζουμε  παιδιά·  ἀλλοῦ  γίνονται  πιστοί  σφάγια  ἱερά.  ’Εδῶ«χριστιανοί γονεῖς» σφαγιάζουν τά ἀθῶα  ἀρνάκια  τους, μέ τό μαχαίρι τῶνἐκτρώσεων.  Ἀλλοῦ  ὅμως  σφαγιάζονται  οἱ  χριστιανοί  γιά  τήν  πίστι  τους.Ὑπάρχει, ὅπως λέει ἡ Ἀποκάλυψις, «αἷμα ἁγίων καί πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπί τῆς γῆς» (ιη´ 39, 24).• Καί ἄς μή ρωτήση κανείς, ἄν ἦσαν ὀρθόδοξοι οἱ σφαγιασθέντες 21 νέοι χριστιανοί. Ἦσαν  χριστιανοί Κόπτες. Καί τί μέ τοῦτο; Μήπως τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου, γιά τήν πίστι τοῦ Χριστοῦ, κάνει διακρίσεις; Τό  αἷμα, σέ κάθε περίπτωσι Χριστιανοῦ μάρτυρα, εἶναι αἷμα· αἷμα πού ἐξαγνίζει·  αἷμα  πού  ἀναπληρώνει  κάθε  βάπτισμα.  Λέει  σχετικά  ὁ  ἱερόςΧρυσόστομος: «Ἐν τῷ μαρτυρίῳ τό Πνεῦμα μετά πολλῆς ἐφίπταται  τῆς δαψιλείας καί ἁμαρτημάτων  ἀναίρεσις  καί  ψυχῆς  γίνεται  καθαρμός  θαυμαστός  τις  καίπαράδοξος» (Ε.Π.Ε. 37,42). Μετάφρασις:  Στό μαρτύριο τό Ἅγιο Πνεῦμα περιίπταται καί προσφέρει πλούσια τή χάρι καί γίνεται ἐξάλειψις ἁμαρτημάτων καί κάποιο καταπληκτικόκαί παράδοξο καθάρισμα τῆς ψυχῆς.•  Τό  μαρτύριο  εἶναι  τό  εἰσιτήριο  γιά  τή  Βασιλεία  τῶν  Οὐρανῶν. Θαυμαστοί  καί  οἱ  ὅσιοι  καί  οἱ  ἀσκητές  καί  οἱ  ὁμολογητές  καί  οἱ  θεοφόροιπατέρες. Ἀλλ’ οἱ πλέον θαυμαστοί εἶναι οἱ μάρτυρες!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.